Δελτία Τύπου

01 Αυγούστου 2016

H FERRERO GREECE και η ΕΛΓΕΚΑ συνεχίζουν δυναμικά τη συνεργασία τους στο κανάλι του οργανωμένου λιανεμπορίου, για τρία επιπλέον χρόνια

H FERRERO GREECE και η ΕΛΓΕΚΑ συνεχίζουν δυναμικά τη συνεργασία τους στο κανάλι του οργανωμένου λιανεμπορίου, για τρία επιπλέον χρόνια

Διαβάστε το Άρθρο
04 Μαρτίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – CRIK CROK PLUS ΤΣΙΠΣ PAPRIKA 15X100ΓΡ

Η εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι αποσύρει από την αγορά τον κωδικό παρτίδας με ημερομηνία λήξης 19/05/2016 του προϊόντος «1031102 – CRIK CROK PLUS ΤΣΙΠΣ PAPRIKA 15X100ΓΡ» της εταιρείας ICA FOODS Srl, που εισάγεται από την Ιταλία.

Διαβάστε το Άρθρο
08 Ιανουαρίου 2015

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ & COSCO PACIFIC LIMITED

Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2008 και του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους μας ότι το Σάββατο, 02 Οκτωβρίου 2010, μεταξύ του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ και της Cosco Pacific Limited, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας...

Διαβάστε το Άρθρο
26 Μαΐου 2010

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΤΗΣ 21.5.2010 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ «COSCO PCT»

Κατόπιν διατύπωσης σχετικού ερωτήματος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (βάσει επιστολής της 25.5.2010, αρ. πρωτ. 2082) και σε συνέχεια των από 28.4.2010 και 21.5.2010 εταιρικών ανακοινώσεών μας και με γνώμονα την ορθή και όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης 3/347/12.7.2005

Διαβάστε το Άρθρο
21 Μαΐου 2010

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΟΜΙΛΟΣ ELGEKA – ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» – ΜΕ ΤΗΝ COSCO PCT.

Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2008 και του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους μας ότι ο Όμιλος ELGEKA – μέσω της θυγατρικής της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. – υπέγραψε μια πολύ σημαντική συμφωνία με...

Διαβάστε το Άρθρο
Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.