Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΓΕΚΑ επιβλέπει τη συνολική στρατηγική και κατεύθυνση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και τα ανεξάρτητα μέλη του έχουν εκλεγεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 15.07.2021. Σύμφωνα με το Καταστατικό, η διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μέσα στον χρόνο της εξόδου του.

Εκτελεστικά Μέλη
Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Κυριακή Ηλία του Φωτίου

Εντεταλμένη Σύμβουλος & Μέλος
Μη Εκτελεστικά Μέλη
Έλλη Δρακοπούλου του Γεωργίου Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου

Μέλος
Μη Εκτελεστικά – Ανεξάρτητα Μέλη
Βασιλική Καραγιάννη του Παύλου Μέλος

Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωσταντίνου

Μέλος

Διοικητική Ομάδα

Η ηγετική ομάδα της ΕΛΓΕΚΑ έχει τεράστια και ποικίλη εμπειρία, τόσο στο ελληνικό όσο και στο παγκόσμιο περιβάλλον.

Εξωτερικός Νομικός Συνεργάτης

Kyriaki Ilia

Γενική Διευθύντρια ΕΛΓΕΚΑ

Κική Ηλία

Στέλεχος με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στις Πωλήσεις και το Marketing, στον κλάδο του FMCG, σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες, όπως η Unilever Ελλάδας και Ολλανδίας και η Green Cola.

Spiros Stamopoulos

Διευθυντής Πωλήσεων

Σπύρος Σταμόπουλος

30 και πλέον χρόνια εμπειρίας στις Πωλήσεις Καταναλωτικών Προϊόντων στις εταιρείες P&G, Cadbury, L’OREAL & Wella, σε ελληνικό και πολυεθνικό επίπεδο.

Paris Skandalis

Διευθυντής Marketing

Πάρης Σκανδάλης

25 χρόνια εμπειρίας σε Μarketing και Έρευνα, σε πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες όπως Carlsberg Group, Καραμολέγκος ΑΕ, ΕΒΓΑ ΑΕ και Diageo.

Σπύρος Καρανάσος

Οικονομικός Διευθυντής ΕΛΓΕΚΑ

Σπύρος Καρανάσος

20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα Χρηματοοικονομικά, σε πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες όπως Efg Eurolife, Intralot Group, και Μαΐλλης Group.

Georgia Ntoura

Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού

Γεωργία Ντούρα

20 χρόνια εμπειρίας στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού σε εταιρείες, όπως η S&B A.E. και η IMERYS A.E.

Ρίτα Ζιώγα

Αν. Διευθύντρια Πωλήσεων Δικτύου

Ρίτα Ζιώγα

20 χρόνια εμπειρίας σε Πωλήσεις & Marketing σε όλους τους τύπους δικτύων και μεγάλο εύρος κλάδων, σε εταιρείες όπως η Creta Farms, The Mart, ΘΕΟΝΗ, Westfalia.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.