Δελτία Τύπου για Επενδυτές

Οικονομικά Δελτία Τύπου
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Ενημερωτικά Δελτία
Εκθέσεις Αντληθέντων Κεφαλαίων
Οικονομικά Δελτία Τύπου
Οικονομικά Δελτία Τύπου
29 Σεπτεμβρίου 2023
Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2023
07 Απριλίου 2023
Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατά τη Χρήση 2022
30 Σεπτεμβρίου 2022
Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2022
14 Απριλίου 2022
Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατά τη Χρήση 2021
30 Σεπτεμβρίου 2021
Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2021
08 Μαρτίου 2021
Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατά τη Χρήση 2020
15 Δεκεμβρίου 2020
Δελτίο τύπου για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2020
30 Σεπτεμβρίου 2020
Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2020
26 Ιουνίου 2020
Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατά τη Χρήση 2019
27 Σεπτεμβρίου 2019
Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2019
19 Απριλίου 2019
Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατά τη Χρήση 2018
28 Σεπτεμβρίου 2018
Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2018
27 Απριλίου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2017
29 Σεπτεμβρίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2017
28 Απριλίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016
28 Σεπτεμβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016
31 Μαρτίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
27 Νοεμβρίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015
28 Αυγούστου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015
22 Μαΐου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015
30 Μαρτίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2014
21 Νοεμβρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014
27 Αυγούστου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕ ΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014
15 Μαΐου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΆ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014
31 Μαρτίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2013
29 Νοεμβρίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013
30 Αυγούστου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013
31 Μαΐου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013
29 Μαρτίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2012
30 Νοεμβρίου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012
31 Αυγούστου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012
31 Μαΐου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012
30 Μαρτίου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΤΟΥ 2011
30 Νοεμβρίου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2011
30 Αυγούστου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2011
30 Μαρτίου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΤΟΥ 2010
26 Νοεμβρίου 2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2010
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
15 Δεκεμβρίου 2023
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
11 Δεκεμβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
11 Δεκεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»
05 Δεκεμβρίου 2023
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών και μεταβολής ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου.
22 Νοεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΥΛΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»
06 Νοεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ € 0,566 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
01 Νοεμβρίου 2023
Ανακοίνωση για την Έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2022
23 Οκτωβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ € 0,566 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
23 Οκτωβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
23 Οκτωβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
20 Οκτωβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
20 Οκτωβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
20 Οκτωβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
20 Οκτωβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
18 Οκτωβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
18 Οκτωβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
18 Οκτωβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
18 Οκτωβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
16 Οκτωβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
16 Οκτωβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
16 Οκτωβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
16 Οκτωβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
12 Οκτωβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
12 Οκτωβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
12 Οκτωβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
12 Οκτωβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
10 Οκτωβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
10 Οκτωβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
10 Οκτωβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
10 Οκτωβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
06 Οκτωβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
06 Οκτωβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
06 Οκτωβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
06 Οκτωβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
04 Οκτωβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
04 Οκτωβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
04 Οκτωβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
04 Οκτωβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
02 Οκτωβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
02 Οκτωβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
02 Οκτωβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
02 Οκτωβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
28 Σεπτεμβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
28 Σεπτεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
26 Σεπτεμβρίου 2023
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΤΣΙΩΤΗ
26 Σεπτεμβρίου 2023
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006 ΠΕΡΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
25 Σεπτεμβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
25 Σεπτεμβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
25 Σεπτεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
25 Σεπτεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
21 Σεπτεμβρίου 2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ € 0,566 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
21 Σεπτεμβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
21 Σεπτεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
19 Σεπτεμβρίου 2023
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών και μεταβολής ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
19 Σεπτεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
18 Σεπτεμβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
18 Σεπτεμβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
18 Σεπτεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
18 Σεπτεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
14 Σεπτεμβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
14 Σεπτεμβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
14 Σεπτεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
14 Σεπτεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
12 Σεπτεμβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
12 Σεπτεμβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
12 Σεπτεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
12 Σεπτεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
08 Σεπτεμβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
08 Σεπτεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
06 Σεπτεμβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
06 Σεπτεμβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
06 Σεπτεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
06 Σεπτεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
04 Σεπτεμβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
04 Σεπτεμβρίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
04 Σεπτεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
04 Σεπτεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
01 Σεπτεμβρίου 2023
Ανάθεση της Οικονομικής Διεύθυνσης της ΕΛΓΕΚΑ στον κ. Σπυρίδωνα Καρανάσο και ορισμός του ως νέου Υπευθύνου Σχέσεων της Εταιρίας με τους Επενδυτές.
31 Αυγούστου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
31 Αυγούστου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
31 Αυγούστου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
31 Αυγούστου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
31 Αυγούστου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
31 Αυγούστου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
28 Αυγούστου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
28 Αυγούστου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
28 Αυγούστου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
28 Αυγούστου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
25 Αυγούστου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
25 Αυγούστου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
25 Αυγούστου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
25 Αυγούστου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
23 Αυγούστου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
23 Αυγούστου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
23 Αυγούστου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
23 Αυγούστου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
21 Αυγούστου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
21 Αυγούστου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
21 Αυγούστου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
21 Αυγούστου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
16 Αυγούστου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
16 Αυγούστου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
16 Αυγούστου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
16 Αυγούστου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
11 Αυγούστου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
11 Αυγούστου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
11 Αυγούστου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
11 Αυγούστου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
09 Αυγούστου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
09 Αυγούστου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
09 Αυγούστου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
09 Αυγούστου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
07 Αυγούστου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
07 Αυγούστου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
07 Αυγούστου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
07 Αυγούστου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
03 Αυγούστου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
03 Αυγούστου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
03 Αυγούστου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
03 Αυγούστου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
01 Αυγούστου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
01 Αυγούστου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
01 Αυγούστου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
01 Αυγούστου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
28 Ιουλίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
28 Ιουλίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
28 Ιουλίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
28 Ιουλίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
26 Ιουλίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
26 Ιουλίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
26 Ιουλίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
26 Ιουλίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
24 Ιουλίου 2023
Γνωστοποίηση συναλλαγών
24 Ιουλίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
21 Ιουλίου 2023
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών και μεταβολής ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου.
21 Ιουλίου 2023
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών και μεταβολής ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου.
21 Ιουλίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
21 Ιουλίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006
19 Ιουλίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ του κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ
19 Ιουλίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.3556/2007: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
17 Ιουλίου 2023
Γνωστοποίηση Λήξης Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών βάσει της από 15.07.2021 Απόφασης Τ.Γ.Σ. της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.».
05 Ιουλίου 2023
Σύνοψη των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της 5ης Ιουλίου 2023
03 Ιουλίου 2023
Ανακοίνωση σχετικά με την υπογραφή συμβάσεων για την τροποποίηση Κοινών Ομολογιακών Δανείων (Κ.Ο.Δ.) της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» καθώς και της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» & την ολοκλήρωση της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.».
26 Ιουνίου 2023
Παρέλευση άπρακτης προθεσμίας του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν.4548/2018
13 Ιουνίου 2023
ΠΡΟΣ Χ.Α.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13.06.2023 (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΓΕΚΑ)
05 Απριλίου 2023
Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2023
02 Ιανουαρίου 2023
Παρέλευση άπρακτης προθεσμίας του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν.4548/2018
15 Δεκεμβρίου 2022
Ανακοίνωση σχετικά με τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Τρίτο Τρίμηνο και Εννεάμηνο της χρήσης του 2022
15 Δεκεμβρίου 2022
Χορήγηση ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο με αυτή μέρος, όπως προβλέπεται στα άρθρα 99 έως 101 του Ν. 4548/2018
30 Νοεμβρίου 2022
Ανακοίνωση για την Έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2021
07 Ιουλίου 2022
Σύνοψη των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της 7ης Ιουλίου 2022
21 Ιουνίου 2022
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
17 Ιουνίου 2022
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
16 Ιουνίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16.06.2022_Τ.Γ.Σ. ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
14 Ιουνίου 2022
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
10 Ιουνίου 2022
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
27 Απριλίου 2022
Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2022
11 Απριλίου 2022
Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2022
30 Νοεμβρίου 2021
Ανακοίνωση σχετικά με τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2021
29 Οκτωβρίου 2021
Ανακοίνωση για την Έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2020
30 Ιουλίου 2021
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
30 Ιουλίου 2021
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
30 Ιουλίου 2021
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου και ύψους μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
29 Ιουλίου 2021
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου.
29 Ιουλίου 2021
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
27 Ιουλίου 2021
Ανακοίνωση περί της εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων.
22 Ιουλίου 2021
Ανακοίνωση περί της πλήρους κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων.
19 Ιουλίου 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 15.07.2021_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Ε.Ε.-ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΥΤΗΣ
19 Ιουλίου 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ 15.07.202_ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
19 Ιουλίου 2021
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΓΣ ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ 15.07.2021_ΘΕΜΑΤΑ 9 & 10_ΝΕΟ ΔΣ & ΑΝΕΞΑΡ. ΜΕΛΗ_ΔΟΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
19 Ιουλίου 2021
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ 15.07.2021_ΘΕΜΑΤΑ 1 & 3_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ-ΝΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α & Υ
15 Ιουλίου 2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
15 Ιουλίου 2021
Γνωστοποίηση απόφασης Γ.Σ. για την αγορά ιδίων μετοχών.
15 Ιουλίου 2021
Γνωστοποίηση εκλογής νέου Δ.Σ. & συγκρότησής του σε Σώμα – Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός του Προέδρου αυτής – Ορισμός νέας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.
28 Ιουνίου 2021
ΑΥΞΗΣΗ Μ.Κ. ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
25 Ιουνίου 2021
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΛΓΕΚΑ A.E
23 Ιουνίου 2021
Διορθωτική Σημείωση σύμφωνα με την παρ. 2η) του άρθρου 23 του ν. 3556/2007
23 Ιουνίου 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για καθορισμό Τιμής Διάθεσης
31 Μαρτίου 2021
Ανακοίνωση 31-3-21 Δηλώσεις βασικών μετόχων ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ
05 Μαρτίου 2021
Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2021
07 Ιανουαρίου 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 07.01.2021 ΜΕΙΩΣΗΣ Μ.Κ
05 Ιανουαρίου 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 05-01-2021 (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Ε.ΚΑΤΣΙΩΤΗ)
11 Δεκεμβρίου 2020
ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 11.12.2020
30 Νοεμβρίου 2020
Ανακοίνωση για την Έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2019
19 Νοεμβρίου 2020
Έκθεση Δ.Σ. 19.11.2020
24 Ιουλίου 2020
Ανάθεση της Γενικής Οικονομικής Διεύθυνσης του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ στην κα Χριστίνα Παπανδρέου και ορισμός της ως νέας Υπευθύνου Σχέσεων της Εταιρίας με τους Επενδυτές
23 Ιουλίου 2020
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
02 Ιουλίου 2020
Πρόσκληση των μετόχων ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 23.07.2020
25 Ιουνίου 2020
Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2020
19 Δεκεμβρίου 2019
Γνωστοποίηση της νέας σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., μετά την παραίτηση μη εκτελεστικού μέλους και τη μη αντικατάσταση της κενής θέσης
04 Δεκεμβρίου 2019
Γνωστοποίηση ανάληψης καθηκόντων Γενικού Διευθυντή της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» από την κα Κυριακή Ηλία
04 Νοεμβρίου 2019
Ανακοίνωση για την Έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2018
26 Ιουλίου 2019
Ανακοίνωση σχετικά με την υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων στη Μητρική εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» καθώς και στη θυγατρική εταιρία «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις – Μεταφορές – Συσκευασίες»
26 Ιουνίου 2019
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
04 Ιουνίου 2019
Πρόσκληση των μετόχων ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 26.06.2019
18 Απριλίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18-04-2019 X.A. (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019)
15 Φεβρουαρίου 2019
Ανακοίνωση σχετική με Επιχειρηματικές / Οικονομικές εξελίξεις στη Μητρική Εταιρία και στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
31 Οκτωβρίου 2018
Ανακοίνωση για την Έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2017
21 Ιουνίου 2018
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
21 Ιουνίου 2018
Γνωστοποίηση εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμού νέας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) και Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων
15 Ιουνίου 2018
Ανακοίνωση 15-06-2018 (Μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου ΤΓΣ 21-06-2018)
24 Μαΐου 2018
Πρόσκληση των μετόχων ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 21.06.2018
25 Απριλίου 2018
Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2018
19 Ιανουαρίου 2018
Ανασυγκρότηση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε σώμα λόγω απώλειας της Ανεξαρτησίας ενός εκ των υφιστάμενων μελών του
14 Δεκεμβρίου 2017
Νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας
05 Δεκεμβρίου 2017
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007
31 Οκτωβρίου 2017
Ανακοίνωση για την Έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2016
29 Ιουνίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
07 Ιουνίου 2017
Πρόσκληση των μετόχων ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 07.06.2017 στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 29.06.2017
28 Απριλίου 2017
Ορισμός νέου Υπευθύνου Εξυπηρέτησης των Μετόχων της Εταιρίας
25 Απριλίου 2017
Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2017
07 Απριλίου 2017
Γνωστοποίηση έκβασης φορολογικού ελέγχου της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπείες – Βιομηχανία» για τις διαχειριστικές χρήσεις 2008, 2009 και 2010
13 Μαρτίου 2017
Ανακοίνωση σχετικά με Επιχειρηματικές / Οικονομικές εξελίξεις στη Μητρική Εταιρία και στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
21 Φεβρουαρίου 2017
Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. της Εταιρίας και ορισμός νέου Υπευθύνου Σχέσεων της Εταιρίας με τους Επενδυτές
21 Φεβρουαρίου 2017
Ανακοίνωση σχετικά με την πώληση από την «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» του ποσοστού συμμετοχής της στην εταιρία «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.»
30 Νοεμβρίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
08 Νοεμβρίου 2016
Πρόσκληση των μετόχων ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 08.11.2016 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 30.11.2016
30 Σεπτεμβρίου 2016
Ανακοίνωση για την Έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2015
30 Ιουνίου 2016
Ενημέρωση αναφορικά με τις επιπτώσεις για τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. από τις πρόσφατες οικονομικές και νομικές εξελίξεις στην εταιρία Μαρινόπουλος Α.Ε.
27 Ιουνίου 2016
Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης
03 Ιουνίου 2016
Πρόσκληση των μετόχων της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
09 Μαΐου 2016
Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2016 – Ορθή Επανάληψη
28 Απριλίου 2016
Ενημέρωση σχετικά με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης των θυγατρικών εταιριών της Εταιρίας, «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» και «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, και την αλλαγή της επωνυμίας της «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» σε «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.»
26 Απριλίου 2016
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
26 Απριλίου 2016
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών και μεταβολής ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
25 Απριλίου 2016
Ανακοίνωση για το Κράτος – Μέλος καταγωγής της Εταιρίας
18 Απριλίου 2016
Ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας Συγχώνευσης των θυγατρικών εταιριών της Εταιρίας, «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» και «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη
08 Απριλίου 2016
Νέες επιχειρηματικές εξελίξεις στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ
30 Μαρτίου 2016
Business developments in ELGEKA Group – Redefining its strategy and its business focus
24 Μαρτίου 2016
Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2016
04 Μαρτίου 2016
Ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας Συγχώνευσης των θυγατρικών εταιριών της Εταιρίας, «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» και «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη
24 Φεβρουαρίου 2016
Αλλαγή διεύθυνσης Έδρας της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και των θυγατρικών της εταιριών «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.», «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και «G.S.B.G. A.E.» από 01/03/2016
24 Φεβρουαρίου 2016
Αλλαγή διεύθυνσης Έδρας της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και των θυγατρικών της εταιριών «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.», «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και «G.S.B.G. A.E.» από 01/03/2016
11 Νοεμβρίου 2015
Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης τακτικού φορολογικού ελέγχου της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπείες – Βιομηχανία» για τη χρήση 2007
29 Οκτωβρίου 2015
Ανακοίνωση σχετικά με Επιχειρηματικές / Οικονομικές εξελίξεις στον Όμιλο «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» – Συγχώνευση θυγατρικών εταιριών
01 Οκτωβρίου 2015
Ανακοίνωση για αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου και Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσης 2014
01 Σεπτεμβρίου 2015
Γνωστοποίηση ανάληψης καθηκόντων Γενικού Διευθυντή της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» από τον κ. Ιωάννη Καλύβα
25 Αυγούστου 2015
Ανακοίνωση σχετικά με Επιχειρηματικές / Οικονομικές εξελίξεις στη Μητρική Εταιρία και στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε
18 Μαΐου 2015
Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης
07 Μαΐου 2015
Γνωστοποίηση εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee)
23 Απριλίου 2015
Πρόσκληση των μετόχων της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
27 Μαρτίου 2015
Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2015
28 Νοεμβρίου 2014
Γνωστοποίηση Διοικητικών Αλλαγών
28 Νοεμβρίου 2014
Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. προς αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε σώμα
23 Οκτωβρίου 2014
Ανακοίνωση σχετικά με την εκταμίευση των κοινών ομολογιακών δανείων της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» καθώς και της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις – Μεταφορές – Συσκευασίες»
01 Οκτωβρίου 2014
Ανακοίνωση σχετικά με Επιχειρηματικές εξελίξεις στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
23 Σεπτεμβρίου 2014
Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. προς αντικατάσταση παραιτηθέντος και νέα σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) και Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας
31 Ιουλίου 2014
Ανακοίνωση σχετικά με Επιχειρηματικές / Οικονομικές εξελίξεις στη Μητρική Εταιρία και στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε
10 Ιουλίου 2014
Ανακοίνωση για αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου και Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσης 2013
06 Ιουνίου 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
07 Μαΐου 2014
Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης
16 Απριλίου 2014
Ανακοίνωση σχετικά με την πώληση των μετοχών που κατείχε η «ELGEKA (CYPRUS) LTD» στην εταιρία «Elgeka AG»
14 Απριλίου 2014
Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2014
01 Απριλίου 2014
Αλλαγή Οργανογραμματικής Δομής Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ – Ανάθεση Νέων Αρμοδιοτήτων
27 Μαρτίου 2014
Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
27 Μαρτίου 2014
Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. προς αντικατάσταση παραιτηθέντος, εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. σε Σώμα και σύσταση νέας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων…
26 Μαρτίου 2014
Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2014
25 Φεβρουαρίου 2014
Αλλαγή διεύθυνσης Έδρας της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και των θυγατρικών της εταιριών «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και «G.S.B.G. A.E.» από την 01/03/2014
17 Φεβρουαρίου 2014
Ανακοίνωση σχετικά με τη αλλαγή επωνυμίας της θυγατρικής εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» σε «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.»
Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.