Κύρια Στοιχεία & Αριθμοί *

Η Εταιρεία

Έτη δραστηριότητας

49

Εργαζόμενοι

119

Brands & Συνεργασίες

Οίκοι

30

Brands

42

SKUs (χωρίς εποχιακούς & προωθητικούς κωδικούς)

383

Παλέτες που παραδίδονται ετησίως **

32.300

Οργανωμένο Λιανεμπόριο

Καταστήματα πελατών

2.700

Εμπορικές επισκέψεις ετησίως **

83.000

Θέσεις SKU στο ράφι

206.100

Παραδοσιακό Λιανεμπόριο

Καταστήματα πελατών

45.300

Ex-Van

8

Συνεργάτες

32

*τα νούμερα σε .000 & .000.000 έχουν στρογγυλευθεί στην 100άδα
** στοιχεία προηγούμενου έτους

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.