Όραμα, Αποστολή & Αξίες

Ο Σκοπός μας

Να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή κάνοντας ποιοτικά προϊόντα εύκολα προσβάσιμα.

Η Αποστολή μας

Να διασφαλίσουμε όχι μόνο βιώσιμη αλλά και κερδοφόρα επιχειρηματική ανάπτυξη για τους συνεργάτες μας και τα brands του χαρτοφυλακίου μας.

Το Όραμά μας

Να είμαστε ο αξιόπιστος και αποδοτικός συνεργάτης των εταιρειών που σχεδιάζουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα.

Η Υπόσχεσή μας

Καθοδηγούμε την επιχείρησή σας σε κερδοφόρο ανάπτυξη. Παρέχουμε βιώσιμες και εφικτές απαντήσεις στις πιο δύσκολες προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι Αξίες μας

Ήθος

Η συμπεριφορά μας χαρακτηρίζεται από δικαιοσύνη, ειλικρίνεια και σεβασμό.

Ακεραιότητα

Διατηρούμε υψηλά πρότυπα χωρίς συμβιβασμούς.

Πάθος

Είμαστε παθιασμένοι με την τελειότητα εμπνέοντας συναδέλφους και συνεργάτες.

Συνέπεια

Η αξιοπιστία είναι στο DNA μας. Τιμούμε τις δεσμεύσεις μας.

Συνεργασία

Λειτουργούμε ως μία ομάδα, υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί τους συνεργάτες μας.

Προσαρμοστικότητα

Είμαστε ευέλικτοι. Πάντα έτοιμοι να βελτιστοποιήσουμε το επίπεδο των υπηρεσιών μας προς όφελος των brands του χαρτοφυλακίου μας.

Επιθυμία για Ανάπτυξη

Κοιτάζουμε μπροστά, καλλιεργούμε ταλέντα, θέτουμε σαφείς στόχους επαγγελματικής ανάπτυξης και επιδιώκουμε συνεχώς τη βελτίωση.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.