Γίνε συνεργάτης μας

Τι θα θέλαμε να μάθουμε για έναν πιθανό νέο συνεργάτη

Βασικά στοιχεία

Μέγεθος εταιρείας, φήμη μάρκας, παρουσία στην αγορά κ.λπ.

Product

Κατηγορία, ανταγωνιστική ένταση, απόδοση σε άλλες αγορές, μοναδικά σημεία πώλησης, τύπος καινοτομίας, περιγραφή προϊόντος, διάρκεια ζωής κ.λπ.

Place

Προφίλ καταναλωτών & αγοραστών, κανάλια-στόχοι, δεδομένα έρευνας αγοράς (audit αγοράς).

Price

Στρατηγική τιμολόγησης.

Promotion

Επενδυτικά σχέδια Marketing & Trade Marketing, στρατηγικές ψηφιακού περιβάλλοντος & social media.

Σχέση Οίκου & Διανομέα

Πιθανά έσοδα και περιθώριο, πιθανές υπάρχουσες πωλήσεις στη χώρα, πιθανές δυσκολίες έναρξης, ταυτόχρονες δυνατότητες ανάπτυξης, 3ετές σχέδιο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΛΓΕΚΑ

Ξενοδοχοϋπαλλήλων 81, Αχαρνές, 136 77, Αθήνα

T. +30 210 2415 100

F. +30 210 2405 859

    Member of ELGEKA Group
    www.elgekagroup.com
    © 2023 ELGEKA. All rights reserved.