21 Μαΐου 2010

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΟΜΙΛΟΣ ELGEKA – ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» – ΜΕ ΤΗΝ COSCO PCT.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΟΜΙΛΟΣ ELGEKA – ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» – ΜΕ ΤΗΝ COSCO PCT.

Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2008 και του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους μας ότι ο Όμιλος ELGEKA – μέσω της θυγατρικής της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. – υπέγραψε μια πολύ σημαντική συμφωνία με την COSCO PCT. Η συμφωνία αφορά την εκτέλεση έργου φορτοεκφορτώσεων και διακίνησης των containers που καταφθάνουν στο λιμάνι του Πειραιά, και ειδικά στον προβλήτα ΙΙ, που έχει παραχωρηθεί στην COSCO PCT για την επόμενη 35ετία.

Πρόκειται για μια συνεργασία η οποία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε εθνικό επίπεδο, δεδομένου ότι αποτελεί μια από τις πρώτες συμφωνίες που προκύπτουν μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας της Ελλάδας με τον Όμιλο της COSCO και διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κίνα. Η βαρύτητα της εν λόγω συνεργασίας επισφραγίστηκε με την επίσκεψη του Capt. Wei Jiafu, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της COSCO στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ.

Ο κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης, Πρόεδρος του Ομίλου εταιριών ΕLGEKA, δήλωσε σχετικά: «Σε μια περίοδο κρίσης όπως αυτή που βιώνει η Ελλάδα σήμερα, είναι εξαιρετικά σημαντικό μια ελληνική εταιρία να προχωρά σε αυτού του είδους τις συμφωνίες, οι οποίες «ανοίγουν» το δρόμο για περαιτέρω ανάπτυξη σε μελλοντικές συνεργασίες και σε εθνικό επίπεδο».

Η διεύρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στους δύο Ομίλους προέκυψε μετά από την επιτυχημένη δίμηνη συνεργασία τους, που ξεκίνησε τέλος Μαρτίου 2010, κατά τη διάρκεια της οποίας η ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ επέδειξε συνέπεια, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, διασφαλίζοντας έναν αξιόπιστο συνεργάτη για τον κινεζικό κολοσσό.

Η οργάνωση και οι υποδομές της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ σε συνδυασμό με την υποστήριξη που παρέχει ο Όμιλος ΕLGEKA, ο οποίος παρουσίασε τζίρο €318 εκατομμύρια το 2009 και απασχολεί 1750 άτομα προσωπικό, οδήγησαν στην επιλογή της από την COSCO ως τον κύριο «παίκτη» στο θέμα των συνεργασιών που αναζητούσε για την υλοποίηση των επιχειρηματικών της σχεδίων στο λιμάνι του Πειραιά.

Προφίλ ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ΑΕ και ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΓΕΚΑ:

ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ΑΕ
Η εταιρία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των 3PL (Third-Party-Logistics) στην ελληνική αγορά, παρέχοντας υπηρεσίες logistics και ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management). H εταιρία υποστηρίζει τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του χώρου με συνεχείς επενδύσεις που εξασφαλίζουν άρτιες υποδομές, τόσο σε κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό, όσο και σε συστήματα και οχήματα διανομής καθώς και συστήματα μηχανογράφησης (SAP). Αποτελεί μέλος του Ομίλου εταιριών της ΕLGEKA από το 2007 και απασχολεί 600 άτομα προσωπικό.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ELGEKA
Η ΕLGEKA Α.Ε. είναι από τις μεγαλύτερες ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις στον κλάδο των τροφίμων στην αγορά, δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1974 και απασχολεί 1750 εργαζομένους. Η εταιρία παρέχει στους συνεργάτες της, πελάτες και προμηθευτές, ένα ολοκληρωμένο σύστημα εμπορικών υπηρεσιών στους τομείς των Πωλήσεων, Marketing, Trade Marketing κα Logistics. Στον Όμιλο εταιριών ΕLGEKA μεταξύ άλλων ανήκουν οι εταιρίες : Diakinisis, Βιοτρός, Sambrook και Μedihelm. Συνολικά, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε 5 διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς:

1. Εμπορία τροφίμων & λοιπών καταναλωτικών αγαθών
2. Παραγωγή τροφίμων & λοιπών καταναλωτικών αγαθών
3. Εμπορία & παροχή υπηρεσιών φαρμακευτικού κλάδου
4. Παροχή υπηρεσιών Logistics
5. Διαχείριση / εκμετάλλευση ακινήτων

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.