08 Ιανουαρίου 2015

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ & COSCO PACIFIC LIMITED

Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2008 και του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους μας ότι το Σάββατο, 02 Οκτωβρίου 2010, μεταξύ του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ και της Cosco Pacific Limited, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή, ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Εμπορευματοκιβωτίων στις εγκαταστάσεις του νέου ΣΕΜΠΟ στην Προβλήτα ΙΙ του σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του Λιμένος Πειραιώς.

Η παραπάνω συνεργασία έρχεται να αναπτύξει την ήδη υπάρχουσα στρατηγική συμμαχία των δύο ομίλων.

Το μνημόνιο περιλαμβάνει τα βασικά σημεία της συνεργασίας των δύο εταιριών και θα ακολουθήσει η υπογραφή Shareholders’ Agreement το οποίο θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες της συμφωνίας αυτής.

Η συμφωνία περιλαμβάνει στα βασικά της σημεία τα εξής :

• Δημιουργία κοινού εταιρικού σχήματος COSCO – DIAKINISIS PORT με συμμετοχή 50% – 50% στο κεφάλαιο του νέου εταιρικού σχήματος.
• Κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Εμπορευματοκιβωτίων συνολικής επιφάνειας 7.000 m2.
• Εκτιμώμενο συνολικό ύψος επένδυσης 5 εκ. ευρώ.
• Δημιουργία περίπου 50 νέων θέσεων εργασίας για τη λειτουργία του κέντρου αυτού.

Η συγκεκριμένη στρατηγικής σημασίας συνεργασία των δύο ομίλων δημιουργεί νέες προϋποθέσεις στον ευρύτερο τομέα των εμπορευματικών μεταφορών τόσο για τη σύνδεση του Λιμένος Πειραιώς ως διαμετακομιστικού κέντρου προς την Ανατολική και Βόρεια Ευρώπη όσο και για τη διαχείριση αποθεμάτων-προϊόντων από εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και όχι μόνο, με σκοπό να προσφέρονται χαμηλότερες τιμές στον τελικό καταναλωτή.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.