01 Σεπτεμβρίου 2023

Ανάθεση της Οικονομικής Διεύθυνσης της ΕΛΓΕΚΑ στον κ. Σπυρίδωνα Καρανάσο και ορισμός του ως νέου Υπευθύνου Σχέσεων της Εταιρίας με τους Επενδυτές.

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 1 Σεπτέμβριου 2023

Θέμα: Ανάθεση της Οικονομικής Διεύθυνσης της ΕΛΓΕΚΑ στον κ. Σπυρίδωνα Καρανάσο και ορισμός του ως νέου Υπευθύνου Σχέσεων της Εταιρίας με τους Επενδυτές.

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.E.» γνωστοποιεί, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει, και τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2(ε) της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι από σήμερα Παρασκευή, 01.09.2023, ο κ. Σπυρίδων Καρανάσος αναλαμβάνει ως Οικονομικός Διευθυντής της ΕΛΓΕΚΑ (Chief Financial Officer), θέση την οποία μέχρι χθες κατείχε η κα Χριστίνα Παπανδρέου ως Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ, η οποία αποχώρησε από τον Όμιλο.

Ο νέος Οικονομικός Διευθυντής της ΕΛΓΕΚΑ, κ. Σπυρίδων Καρανάσος, διαθέτει 20 χρόνια εμπειρίας σε διοικητικές θέσεις με εξειδίκευση σε χρηματοοικονομικά θέματα. Ο κ. Σπυρίδων Καρανάσος εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρίας το έτος 2012 ως Financial Planning & Analysis Manager και μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του Financial Controller. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στις εταιρίες Efg Eurolife, Intralot Group & Μαΐλλης Group.

Επίσης, ο κ. Σπυρίδων Καρανάσος, αναλαμβάνει από σήμερα και ως Υπεύθυνος Σχέσεων της Εταιρίας με τους Επενδυτές, με σκοπό τη συνεχή κάλυψη των υποχρεώσεών της ΕΛΓΕΚΑ για άμεση και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, αρμοδιότητα που από την 24.07.2020 είχε ανατεθεί στην κα Χριστίνα Παπανδρέου, η οποία εκτελούσε τα καθήκοντα αυτά έως και την 31.08.2023.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.