24 Ιουλίου 2020

Ανάθεση της Γενικής Οικονομικής Διεύθυνσης του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ στην κα Χριστίνα Παπανδρέου και ορισμός της ως νέας Υπευθύνου Σχέσεων της Εταιρίας με τους Επενδυτές

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 24 Ιουλίου 2020

 

Ανάθεση της Γενικής Οικονομικής Διεύθυνσης του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ στην κα Χριστίνα Παπανδρέου και ορισμός της ως νέας Υπευθύνου Σχέσεων της Εταιρίας με τους Επενδυτές

 

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.E.» γνωστοποιεί, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει, και τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν.3340/2005 και στα άρθρα 2 και 3 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι από σήμερα Παρασκευή, 24.07.2020, η κα Χριστίνα Παπανδρέου αναλαμβάνει ως Γενική Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ (Group Chief Financial Officer), θέση την οποία μέχρι σήμερα κατείχε ο κ. Άρις Χατζατουριάν, ο οποίος αναλαμβάνει στο εξής ως επικεφαλής των ευρύτερων επενδυτικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Η ανωτέρω εξέλιξη σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση των συγκεκριμένων στελεχών, αναμένεται να ενισχύσει τη θέση του Όμιλου ΕΛΓΕΚΑ και τη θετική πορεία που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, συμβάλλοντας καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξή του.

Η νέα Γενική Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ, κα Χριστίνα Παπανδρέου, διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας σε διοικητικές θέσεις, τόσο σε ελληνικό όσο και σε πολυεθνικό περιβάλλον, με μακρά εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα χρηματοοικονομικά, IT, business transformation και Logistics. Μεταξύ άλλων, στο παρελθόν έχει εργαστεί σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στις εταιρείες Elbisco, Baker Master, Σκλαβενίτης, Νίκας και Unilever Hellas.

Επίσης, η κα Χριστίνα Παπανδρέου, αναλαμβάνει από σήμερα και ως Υπεύθυνη Σχέσεων της Εταιρίας με τους Επενδυτές, με σκοπό τη συνεχή κάλυψη των υποχρεώσεών της ΕΛΓΕΚΑ για άμεση και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, αρμοδιότητα που από την 21.02.2017 είχε ανατεθεί στον κ. Άρι Χατζατουριάν, ο οποίος εκτελούσε τα καθήκοντα αυτά έως και σήμερα.

 

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή –
Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.