Απόστολος Παπαδόπουλος

Μέλος

Ο κ. Παπαδόπουλος είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου στα Οικονομικά (BSc, PhD) από το Πανεπιστήμιο του Bradford στη Μεγάλη Βρετανία. Διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών για πλήθος οικονομικών θεμάτων, ιδίως σχετικά με την εταιρική χρηματοδότηση, τη χρηματοδότηση έργων και την εκμετάλλευση χρηματοοικονομικών μέσων, την οργάνωση και αναδιοργάνωση επιχειρήσεων, την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και την κατάρτιση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων. Κατείχε υψηλόβαθμες διευθυντικές θέσεις σε διάφορες εταιρίες ενώ για δύο και πλέον δεκαετίες κατείχε θέση Partner σε διεθνή ελεγκτικό και συμβουλευτικό οίκο δραστηριοποιούμενος αποκλειστικά στο συμβουλευτικό τμήμα (Corporate and Project Finance).

Παράλληλα από το 1997 είναι Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρία «FCNC FINANCIAL ADVISORS», η οποία παρέχει κυρίως υπηρεσίες Project Finance, με εξειδίκευση στον σχεδιασμό, τη ανάπτυξη και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και στην εκπόνηση εξειδικευμένων οικονομικών και κοινωνικοοικονομικών μελετών.

Έχει διατελέσει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Επιτροπών Ελέγχου σε μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.