Έλλη Δρακοπούλου

Αντιπρόεδρος Δ.Σ

Η κα Δρακοπούλου είναι βασικός μέτοχος της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», εργάστηκε σ’ αυτήν από το 1981 σε διάφορους διοικητικούς τομείς της Εταιρίας και από το 2014 είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.». Σπούδασε στη Γερμανική Σχολή Αθηνών (Abitur), στη συνέχεια στο City of London Polytechnic ολοκληρώνοντας τις σπουδές της στον τομέα των Διανομών και ακολούθως απέκτησε το Diploma in Marketing από το College of Distributive Trades του Λονδίνου.

Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. των εταιριών «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» και «G.S.B.G. Α.Ε.».

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.