28 Απριλίου 2017

Ορισμός νέου Υπευθύνου Εξυπηρέτησης των Μετόχων της Εταιρίας

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, 28 Απριλίου 2017

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.E.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της, στο πλαίσιο της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όρισε την κα Σωφρονία Κουκουλή ως νέα Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης των Μετόχων της Εταιρίας από σήμερα Παρασκευή, 28η.04.2017, αρμοδιότητα η οποία είχε ανατεθεί από το έτος 2000 στην κα Αικατερίνη Αργυράκη, η οποία εκτελούσε τα καθήκοντα αυτά έως σήμερα.

Κατόπιν αυτού, τα νέα στοιχεία επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας έχουν ως εξής:

Σωφρονία Κουκουλή

Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων

ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β’ Φάση, Τ.Θ. 1076

570 22 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Ν. Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310 779700, 2310 779726

Fax: 2310 752335

E-mail: nkoukouli@elgeka.gr

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.