30 Ιουνίου 2016

Ενημέρωση αναφορικά με τις επιπτώσεις για τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. από τις πρόσφατες οικονομικές και νομικές εξελίξεις στην εταιρία Μαρινόπουλος Α.Ε.

Ενημέρωση αναφορικά με τις επιπτώσεις για τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. από τις πρόσφατες οικονομικές και νομικές εξελίξεις στην εταιρία Μαρινόπουλος Α.Ε.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.