04 Δεκεμβρίου 2019

Γνωστοποίηση ανάληψης καθηκόντων Γενικού Διευθυντή της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» από την κα Κυριακή Ηλία

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 04 Δεκεμβρίου 2019

 

Γνωστοποίηση ανάληψης καθηκόντων Γενικού Διευθυντή της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.»
από την κα Κυριακή Ηλία

 

Η ΕΛΓΕΚΑ Α.E. γνωστοποιεί, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει, και τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο άρθρο 6 του Ν. 3340/2005 και στα άρθρα 2, 3 και 6 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι σήμερα Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάθεση της άσκησης των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας στην κα Κυριακή Ηλία του Φωτίου, η οποία από την 05/12/2019 θα έχει την πλήρη ευθύνη των δραστηριοτήτων της «Μητρικής» στην Ελλάδα. Μέχρι και σήμερα, τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας ασκούσε ο κ. Ιωάννης Καλύβας του Θεοδώρου.

Η νέα Γενική Διευθύντρια της Εταιρίας, κα Κυριακή Ηλία, είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας και κατέχει Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Λίβερπουλ της Μ. Βρετανίας, διαθέτει δε πολύ μεγάλη εμπειρία στις πωλήσεις και το μάρκετινγκ, την οποία απέκτησε κυρίως στην Unilever, όπου εργάστηκε για 20 χρόνια σε διάφορες θέσεις στην Ελλάδα και την Ολλανδία. Τα τελευταία 2,5 χρόνια ήταν Διευθύνουσα Σύμβουλος της Green Cola South East Europe.

 

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού – Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
Διεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. – Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.