24 Φεβρουαρίου 2016

Αλλαγή διεύθυνσης Έδρας της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και των θυγατρικών της εταιριών «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.», «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και «G.S.B.G. A.E.» από 01/03/2016

Αλλαγή διεύθυνσης Έδρας της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και των θυγατρικών της εταιριών «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.», «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και «G.S.B.G. A.E.» από 01/03/2016

Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους μας ότι, σήμερα Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» αποφάσισε την αλλαγή της διεύθυνσης της Έδρας της και συγκεκριμένα την από 1η Μαρτίου 2016 μετεγκατάσταση της Εταιρίας από τις ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις της, οι οποίες βρίσκονται στην οδό Ολύμπου αριθμός 32, Τ.Κ. 570 09, Καλοχώρι, Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης, σε νέες (μισθωμένες) κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται στην Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Δ.Α. 13, O.T. 31, Β’ ΦΑΣΗ, Τ.Κ. 570 22. Η εν λόγω απόφαση για τη μετεγκατάσταση της ΕΛΓΕΚΑ στις ως άνω μισθωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις λήφθηκε στα πλαίσια της κάλυψης των εξυπηρετούμενων αναγκών της Εταιρίας και των θυγατρικών της.

Οι ως άνω εγκαταστάσεις βρίσκονται επί κτίσματος το οποίο αποτελείται : α) από γραφεία στον 1ο όροφο συνολικού εμβαδού 1.303,87 τ.μ. και β) από ισόγειους αποθηκευτικούς χώρους και γραφεία αποθήκης συνολικής επιφάνειας 7.649,40 τ.μ., και έχουν οικοδομηθεί εντός γηπέδου συνολικής έκτασης 40.150,00 τ.μ.. Από αυτές τις κτιριακές εγκαταστάσεις, η Εταιρία μας για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών της Έδρας της θα χρησιμοποιεί χώρους γραφείων και βοηθητικούς χώρους συνολικού εμβαδού 455,63 τ.μ. ενώ το υπόλοιπο τμήμα των γραφείων και το σύνολο των αποθηκευτικών χώρων θα εκμισθωθεί από την 01η/03/2016 από θυγατρικές εταιρίες για την κάλυψη των δικών τους διοικητικών και αποθηκευτικών αναγκών.

Κατόπιν αυτών, από την ίδια ημερομηνία, ήτοι από την 1η Μαρτίου 2016, θα αλλάξει η διεύθυνση της Έδρας και των θυγατρικών εταιριών «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «ΒΙΟΤΡΟΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ KAI ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «GLOBAL SYNERGY BUYING GROUP Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ», καθώς μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων τους θα μεταφερθούν στις ως άνω κτιριακές εγκαταστάσεις, μισθώνοντας χώρους γραφείων και αποθηκευτικούς χώρους. Τα πλήρη στοιχεία της νέας διεύθυνσης της Έδρας της Εταιρίας μας καθώς και της Έδρας των ως άνω θυγατρικών εταιριών από την 01η /03/2016 θα είναι:

Δ.Α. 13, O.T. 31, Β’ ΦΑΣΗ, Τ.Κ. 570 22, ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, Τ.Θ. 1105
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ – Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τα τηλέφωνα / fax επικοινωνίας της Έδρας της ΕΛΓΕΚΑ θα παραμείνουν ως έχουν.
Τηλ.: 2310 779 700 – Fax : 2310 752 335

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (κα Κατερίνα Αργυράκη) στο τηλέφωνο 2310 779 713.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.