Όροι Χρήσης

Ως επισκέπτης ή χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους και σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας να μην κάνετε χρήση του. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας θα θεωρείται ως αποδοχή και συμφωνία με τους παρόντες όρους. Οι νομικοί όροι που περιγράφονται εδώ ισχύουν για όλες τις ιστοσελίδες της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.  Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε..

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., και ιδίως πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει των πληροφοριών, υπηρεσιών ή διαδικασιών που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για καμία ενέργεια ατόμων ή οργανισμών οπουδήποτε, άμεσα ή έμμεσα, με βάση πληροφορίες που βρέθηκαν ή προσπελάστηκαν μέσω της ιστοσελίδας μας, ανεξάρτητα από το αν η πηγή των πληροφοριών είναι η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ή τρίτος. Αυτός ο ιστότοπος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μοναδική βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια, καθώς δεν παρέχει συμβουλές ή συστάσεις. Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι πάντα ενημερωμένες και προσφέρονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ». Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού και ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές κατά την κρίση του.

Με την είσοδο σε αυτόν τον ιστότοπο, ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει ότι η χρήση του γίνεται με δική του ευθύνη και ότι όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση αυτού του ιστοτόπου δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνα για οποιαδήποτε ζημία ή κόστος προκύψει (συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών και των αμοιβών εμπειρογνωμόνων). Αυτό επεκτείνεται σε οποιεσδήποτε άμεσες, τυχαίες, επακόλουθες ή έμμεσες ζημίες ή δαπάνες που προκύπτουν από την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση στον ιστότοπο ή την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου από τον ιστότοπο, ανεξάρτητα από την αιτία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οτιδήποτε πιθανά προκλήθηκε από ιό, λάθος στο πρόγραμμα (bug), ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή,  εξάρτημα υπολογιστή, λογισμικό ή δυσλειτουργία προγράμματος υπολογιστή ή οποιοδήποτε άλλο σφάλμα, παράλειψη ή καθυστέρηση στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή τη σύνδεση δικτύου.

Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια, σαφήνεια, επικαιρότητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας, αλλά δεν τα εγγυάται και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

Τίποτα σε αυτή την ιστοσελίδα δεν αποτελεί πρόσκληση για επένδυση ή συμμετοχή σε μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ. Τα πραγματικά αποτελέσματα και οι εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν από οποιαδήποτε πρόβλεψη, γνώμη ή προσδοκία που εκφράζεται σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι προηγούμενες αποδόσεις τιμής των χρεογράφων δεν θα πρέπει να θεωρούνται αξιόπιστος οδηγός για τις μελλοντικές επιδόσεις.

Αναφορικά με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που πωλεί και διανέμει η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., τα οποία αφορούν Συσκευασμένα Τρόφιμα & Σνακ, Κρασί & Μη Αλκοολούχα Ποτά, Προϊόντα Ψύξης & Κατάψυξης, και είδη Προσωπικής & Οικιακής Φροντίδας, οποιαδήποτε πρόσβαση στο περιεχόμενο προορίζεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν πρέπει να εκλαμβάνεται, άμεσα ή έμμεσα, ως συμβουλή ή ενθάρρυνση για χρήση θεραπειών ή λήψη θεραπείας, καθώς ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ιατρική διάγνωση. Οι χρήστες που επιλέγουν να βασιστούν σε αυτές τις πληροφορίες το πράττουν με δική τους ευθύνη και η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων, αρχείων, κειμένων, εικόνων, γραφικών, εξαρτημάτων και της εν γένει εμφάνισης της ιστοσελίδας, ανήκουν στην ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Οι χρήστες επιτρέπεται να αντιγράφουν και να εκτυπώνουν αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτόν τον ιστότοπο μόνο για μη εμπορική χρήση, εφόσον διατηρούνται όλες οι ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων ιδιοκτησιών και τυχόν αποποιήσεις. Τυχόν λογότυπα της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. και των εμπορικών σημάτων και προϊόντων της ή των διανεμόμενων εμπορικών σημάτων και προϊόντων δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εκτός από την περιορισμένη άδεια που χορηγείται εδώ, τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να ερμηνεύεται ότι παρέχει οποιαδήποτε δικαιώματα ή άδειες σε σχέση με οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, ευρεσιτεχνίες ή εμπορικά σήματα της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ή οποιουδήποτε τρίτου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. και προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν ρητά αναγνωρίζονται δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση” (download), μετάφραση και οποιαδήποτε τροποποίηση χωρίς τη ρητή προηγούμενη συναίνεση της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιέχεται στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα ή πνευματική ιδιοκτησία της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., ή τρίτων (που χρησιμοποιούνται κατόπιν αδειοδότησης) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να επιφέρει ποινή ή πρόστιμο.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει περιεχόμενο από τρίτα μέρη (π.χ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) και μπορεί επίσης να περιέχει υπερσυνδέσμους που οδηγούν σε ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους. Τα συμπεριλαμβάνουμε για τη διευκόλυνσή σας, αλλά δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους ιστότοπους και το περιεχόμενό τους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση τους. Ειδικότερα, η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. δεν αποδέχεται καμία ευθύνη που απορρέει από οποιαδήποτε αξίωση ότι το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτους (είτε δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο είτε σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο) παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε προσώπου ή παραβιάζει οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από οποιαδήποτε πληροφορία ή γνώμη που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο ή περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτους.

ΥΠΕΡΣΎΝΔΕΣΜΟΙ

Παρόλο που ενδέχεται να συνδεθούμε με άλλους ιστότοπους, δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες ή τη διαθεσιμότητά τους. Εάν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους, αποδέχεστε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ & ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας μας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τον ιστότοπό μας. Εάν αλλάξουμε αυτούς τους όρους, θα υποθέσουμε ότι συμφωνείτε με αυτούς εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Εάν διαφωνείτε, θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ

Μπορείτε να μας στείλετε τυχόν ερωτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@elgeka.gr.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το απόρρητό σας και η ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών είναι σημαντικά για εμάς. Είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία όλων των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Περιστασιακά, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις ενημερώσεις μας. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους πληροφορίες, μπορείτε να επιλέξετε να μην το κάνουμε σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας. Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να διαγραφούν στέλνοντάς μας email στο info@elgeka.gr.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

ΑΝAΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς για να διερευνήσουμε και να αποτρέψουμε παράνομες δραστηριότητες ή ενέργειες που απειλούν τον ιστότοπό μας.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις («Όροι») διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας που παρέχεται από την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Είστε υπεύθυνοι για όλο τον εξοπλισμό που απαιτείται για την πρόσβαση στον ιστότοπο και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων (π.χ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου).

H ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή ζημία που μπορεί να υποστείτε λόγω της χρήσης/επίσκεψης της παρούσας ιστοσελίδας. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, απώλεια κερδών, επιχειρηματικές ευκαιρίες ή οποιαδήποτε τυχαία, επακόλουθη, οικονομική, έμμεση ή ειδική ζημία που έχετε υποστεί και προκύπτει από οποιαδήποτε ευθύνη της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. σχετικά με την ιστοσελίδα ή τους παρόντες Όρους, ανεξάρτητα από το αν έχετε συμβουλευτεί την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. σχετικά με την πιθανότητα μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας. Η ρήτρα αυτή επεκτείνεται και στους εργαζόμενους, αντιπροσώπους, συνδεδεμένες εταιρείες και υπεργολάβους της ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ.Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. παρέχει αυτή την ιστοσελίδα ως δωρεάν υπηρεσία στους χρήστες της.  Σε περίπτωση που προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτήν, αποδέχεστε ότι το πράττετε αποκλειστικά με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη.

Ως χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου, οφείλετε να συμμορφώνεστε με το Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Οφείλετε να απέχετε από κάθε παράνομη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ιστότοπο ή στο διαδίκτυο ως αποτέλεσμα κακής ή αθέμιτης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών εμπίπτει στην αποκλειστική σας ευθύνη.

Παράνομη ή αθέμιτη συμπεριφορά: στον παρόντα ιστότοπο οποιοδήποτε υλικό που είναι πορνογραφικό, άσεμνο, δυσφημιστικό, εξυβριστικό, απειλητικό, παράνομο ή άλλο υλικό που θα μπορούσε να αποτελεί ή να προτρέπει παράβαση οποιουδήποτε νόμου. Παρόλο που η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ή άλλα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή δημοσίευση αυτού του δικτυακού τόπου μπορούν να παρακολουθούν ή να ελέγχουν τις μεταδόσεις και τη σχετική δραστηριότητα, αποποιούνται κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από τέτοιο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικών και μη περιοριστικών αξιώσεων για δυσφήμιση, εξύβριση, βλασφημία, πλαστοπροσωπία ή παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ SALES ORGANISER

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις («Όροι») διέπουν τη συμμετοχή σας στην που παρέχεται από την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Η συμμετοχή σας σε αυτόν τον ιστότοπο είναι προσωπική και δεν πρέπει να μοιράζεται με κανέναν άλλο. Εάν λάβετε ένα όνομα χρήστη / κωδικό πρόσβασης ή άλλες πληροφορίες κατά την εγγραφή σας, πρέπει να διατηρήσετε αυτές τις πληροφορίες ασφαλείς και εμπιστευτικές. Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασής σας. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο σύμφωνα με αυτούς τους Όρους. Εάν η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της ιστοσελίδας έχει ως αποτέλεσμα αξίωση κατά της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., συμφωνείτε να αποζημιώσετε την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. για όλες τις απώλειες ή/και ζημίες που προκύπτουν από την εν λόγω αξίωση.

Ως μέλος αυτής της Ιστοσελίδας, δεσμεύεστε:

Να χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. και να μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για σκοπούς άλλους από αυτούς που καθορίζονται στους παρόντες Όρους ή στις δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.,

Να μην παραβιάζετε οποιεσδήποτε νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις κατά τη χρήση της ιστοσελίδας,

Να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο υλικό που είναι δυσφημιστικό, προσβλητικό ή απειλητικό στη φύση, παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή είναι για σκοπούς πρόκλησης διαταραχής, παρενόχλησης ή περιττής ανησυχίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος,

Να ενημερώνετε άμεσα την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. για τυχόν αλλαγές που επηρεάζουν τα στοιχεία εγγραφής σας. Είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε τα στοιχεία εγγραφής σας ενημερωμένα,

Να τηρείτε όλους τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Μπορείτε να τερματίσετε τη συμμετοχή σας ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή της ιστοσελίδας, ή οποιουδήποτε μέρους αυτής, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. διακόψει την ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. μπορεί να απενεργοποιήσει άμεσα τη συμμετοχή σας και να διαγράψει οποιαδήποτε σχετική προσωπική πληροφορία.

ΓΕΝΙΚΑ

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί ανεφάρμοστη, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την δυνατότητα εφαρμογής των άλλων διατάξεων.

Ειδικά για την ενότητα ή όπου ισχύει αλλού, οι παρόντες Όροι θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τον Κώδικα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Για χρήστες κάτω των 18 ετών, θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις Διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου, καθώς και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών διατάξεων.

Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δεν θα εξετάζεται και η τροποποίηση αυτή δεν θα αποτελεί τμήμα αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που ανακύπτει στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα.

Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. προσπαθεί να παρέχει μια εμπειρία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των  επισκεπτών της και λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των δεδομένων σας. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, αναγνωρίζει και δίνει εξαιρετικά μεγάλη σπουδαιότητα στην συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που σχετίζεται με την προστασία του εκάστοτε φυσικού προσώπου (ατόμου) από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Σκοπός της παρούσας είναι η ενημέρωσή σας ως χρηστών της ιστοσελίδας της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., αναφορικά με την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής ο «Κανονισμός»).

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποτελεί μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και / ή μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία. Περιγράφει επίσης τις επιλογές σας σχετικά με τη χρήση, την πρόσβαση, τη μεταφορά, τη διόρθωση και τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών. Μπορεί να ενημερώνεται περιοδικά και σας ενθαρρύνουμε να το ελέγχετε τακτικά. Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με την τρέχουσα έκδοση αυτής της πολιτικής.

σχετικά με εσάς για την παροχή των υπηρεσιών μας. Αυτό περιλαμβάνει τεχνικές πληροφορίες από τη συσκευή σας, όπως η διεύθυνση IP ή άλλο αναγνωριστικό συσκευής, ο τύπος της συσκευής που χρησιμοποιείτε και η έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Επίσης, πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπό μας, οι οποίες μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες χρήσης και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων μας που επισκεφθήκατε, τις διευθύνσεις URL των σελίδων που επισκεφθήκατε, τις σελίδες εξόδου, τις προβολές σελίδων, τον χρόνο που αφιερώσατε σε μια σελίδα, τον αριθμό των κλικ, τον τύπο πλατφόρμας, τα δεδομένα τοποθεσίας (εάν έχετε ενεργοποιήσει την πρόσβαση στην τοποθεσία σας στην κινητή συσκευή σας) και άλλες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσατε τον ιστότοπό μας, τα τυχόν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στείλαμε,  και τυχόν εφαρμογές για κινητά.

Συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας Cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης και σας προσκαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies για περισσότερες πληροφορίες.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και, με τη συγκατάθεσή σας, για να σας στείλουμε διαφημιστικό υλικό.

Σκοπός Επεξήγηση
Βελτίωση υπηρεσιών Διατηρούμε τα δεδομένα σας και το ιστορικό χρήσης των υπηρεσιών μας, ώστε να παράγουμε στατιστικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να αξιολογούμε καλύτερα τις επισκέψεις και την πλοήγηση των χρηστών στον ιστότοπό μας, προκειμένου να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τη δομή του.
Διαφημιστικό υλικό Εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να σας στείλουμε προωθητικό υλικό και να σας ενημερώσουμε για τυχόν ειδικές προσφορές/εκπτώσεις ή άλλες προωθητικές ενέργειες.

Μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή οι επιχειρηματικοί συνεργάτες μας, οι οποίοι μας βοηθούν στην παροχή των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας.

Το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα δεδομένα σας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως οι νομικές απαιτήσεις και οι ανάγκες των δραστηριοτήτων μας. Εάν εγγραφείτε σε Newsletters, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι.

Έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα σας. Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση, μεταφορά, διόρθωση, περιορισμό της επεξεργασίας τους, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους,  ή/και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, εκτός εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων της ΕΛΓΕΚΑ ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για την υπεράσπιση νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών. Μπορείτε επίσης να περιορίσετε την επεξεργασία τους ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους για διαφημιστικούς σκοπούς ανά πάσα στιγμή. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία: info@elgeka.gr

Εάν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει καλύτερη εμπειρία χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας για μια χρονική περίοδο.

Τα cookies μπορεί να είναι “μόνιμα” ή “προσωρινά”. Τα μόνιμα cookies παραμένουν στη συσκευή σας ακόμα και μετά την αποσύνδεση, ενώ τα προσωρινά cookies διαγράφονται μόλις βγείτε από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορούν να εγκατασταθούν από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε (cookies πρώτου μέρους) ή από άλλα μέρη (cookies τρίτου μέρους).

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies:

Για την ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών στον ιστότοπο.

Για σκοπούς ανάλυσης.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας βοηθήσουμε να πλοηγηθείτε αποτελεσματικά και να εκτελέσετε ορισμένες λειτουργίες. Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με όλα τα cookies σε κάθε κατηγορία συγκατάθεσης.

Τα cookies που κατηγοριοποιούνται ως “Απαραίτητα” αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας, καθώς είναι απαραίτητα για την ενεργοποίηση των βασικών λειτουργιών του ιστότοπου.

Χρησιμοποιούμε επίσης cookies τρίτων που μας βοηθούν να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας και να παρέχουμε το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που σας αφορούν. Αυτά τα cookies θα αποθηκευτούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ορισμένα ή όλα αυτά τα cookies, αλλά η απενεργοποίηση ορισμένων από αυτά μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία περιήγησής σας.

Απαραίτητα: Πάντα ενεργό. Απαιτούνται απαραίτητα cookies για την ενεργοποίηση των βασικών λειτουργιών αυτού του ιστότοπου, όπως η παροχή ασφαλούς σύνδεσης ή η προσαρμογή των προτιμήσεων συγκατάθεσής σας. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα.

Λειτουργικά: Τα λειτουργικά cookies βοηθούν στην εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών, όπως η κοινή χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, η συλλογή σχολίων και άλλες λειτουργίες τρίτων.

Ανάλυσης: Τα cookies ανάλυσης χρησιμοποιούνται για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies βοηθούν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με μετρήσεις όπως ο αριθμός των επισκεπτών, το ποσοστό εγκατάλειψης, η πηγή επισκεψιμότητας κ.λπ.

Απόδοσης: Τα cookies απόδοσης χρησιμοποιούνται για την κατανόηση και την ανάλυση των βασικών δεικτών απόδοσης του ιστότοπου, γεγονός που βοηθά στην παροχή καλύτερης εμπειρίας χρήστη για τους επισκέπτες.

Διαφήμισης: Τα cookies διαφήμισης χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στους επισκέπτες προσαρμοσμένες διαφημίσεις με βάση τις σελίδες που επισκεφθήκατε προηγουμένως και για να αναλύσουν την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών καμπανιών.

Μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε cookie που χρησιμοποιούμε, τον σκοπό, τη διάρκεια, τον πάροχο και τον τρόπο παροχής ή ανάκλησης συγκατάθεσης στη Λίστα Cookies.

Ειδικότερα, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα της περιήγησή σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies και να μην επιτρέπει την αποδοχή τους σε καμία περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν. Φυσικά, η μη επιλογή αυτής της ρύθμισης δεν ερμηνεύεται ως βούλησή σας για αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των cookies.

Μπορείτε ακόμα να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστοτόπους που επισκεφθήκατε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστοτόπου).

Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες για κάθε τύπο προγράμματος περιήγησης:

Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/el-gr/microsoft-edge/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-cookies-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/el-gr/topic/%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-cookie-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc)

Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/el/kb/enisxymenh-prostasia-apo-katagrafh-firefox?redirectslug=energopoihsh-apenergopoihsh-cookies-parakoloy8hsh-protimhsewn&redirectlocale=el)

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el)

Safari (https://support.apple.com/el-gr/HT201265)

Opera (https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/)

Λίστα Cookies:

Απαραίτητα cookies (πάντα ενεργά): Αυτά δεν αποθηκεύουν προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα.

Cookie: cookieyes-consent

Διάρκεια: 1 έτος

Περιγραφή: Το CookieYes ορίζει αυτό το cookie για να θυμάται τις προτιμήσεις συγκατάθεσης των χρηστών, έτσι ώστε οι προτιμήσεις τους να γίνονται σεβαστές σε επόμενες επισκέψεις σε αυτόν τον ιστότοπο. Δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπου.

Λειτουργικά cookies: Τα λειτουργικά cookies βοηθούν στην εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών, όπως η κοινή χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, η συλλογή σχολίων και άλλες λειτουργίες τρίτων.

Cookie: wp-wpml_current_language

Διάρκεια: προσωρινά

Περιγραφή: Το πολύγλωσσο πρόσθετο WordPress ορίζει αυτό το cookie για την αποθήκευση των τρεχουσών ρυθμίσεων γλώσσας.

Ανάλυσης: Τα cookies ανάλυσης χρησιμοποιούνται για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies βοηθούν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με μετρήσεις όπως ο αριθμός των επισκεπτών, το ποσοστό εγκατάλειψης, η πηγή επισκεψιμότητας κ.λπ.

Δεν υπάρχουν cookies για εμφάνιση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε:

All about Cookies: http://www.allaboutcookies.org/

Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/

Ως επισκέπτης ή χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους και σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας να μην κάνετε χρήση του. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας θα θεωρείται ως αποδοχή και συμφωνία με τους παρόντες όρους. Οι νομικοί όροι που περιγράφονται εδώ ισχύουν για όλες τις ιστοσελίδες της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.  Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε..

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., και ιδίως πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει των πληροφοριών, υπηρεσιών ή διαδικασιών που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για καμία ενέργεια ατόμων ή οργανισμών οπουδήποτε, άμεσα ή έμμεσα, με βάση πληροφορίες που βρέθηκαν ή προσπελάστηκαν μέσω της ιστοσελίδας μας, ανεξάρτητα από το αν η πηγή των πληροφοριών είναι η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ή τρίτος. Αυτός ο ιστότοπος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μοναδική βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια, καθώς δεν παρέχει συμβουλές ή συστάσεις. Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι πάντα ενημερωμένες και προσφέρονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ». Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού και ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές κατά την κρίση του.

Με την είσοδο σε αυτόν τον ιστότοπο, ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει ότι η χρήση του γίνεται με δική του ευθύνη και ότι όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση αυτού του ιστοτόπου δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνα για οποιαδήποτε ζημία ή κόστος προκύψει (συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών και των αμοιβών εμπειρογνωμόνων). Αυτό επεκτείνεται σε οποιεσδήποτε άμεσες, τυχαίες, επακόλουθες ή έμμεσες ζημίες ή δαπάνες που προκύπτουν από την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση στον ιστότοπο ή την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου από τον ιστότοπο, ανεξάρτητα από την αιτία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οτιδήποτε πιθανά προκλήθηκε από ιό, λάθος στο πρόγραμμα (bug), ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή,  εξάρτημα υπολογιστή, λογισμικό ή δυσλειτουργία προγράμματος υπολογιστή ή οποιοδήποτε άλλο σφάλμα, παράλειψη ή καθυστέρηση στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή τη σύνδεση δικτύου.

Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια, σαφήνεια, επικαιρότητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας, αλλά δεν τα εγγυάται και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

Τίποτα σε αυτή την ιστοσελίδα δεν αποτελεί πρόσκληση για επένδυση ή συμμετοχή σε μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ. Τα πραγματικά αποτελέσματα και οι εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν από οποιαδήποτε πρόβλεψη, γνώμη ή προσδοκία που εκφράζεται σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι προηγούμενες αποδόσεις τιμής των χρεογράφων δεν θα πρέπει να θεωρούνται αξιόπιστος οδηγός για τις μελλοντικές επιδόσεις.

Αναφορικά με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που πωλεί και διανέμει η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., τα οποία αφορούν Συσκευασμένα Τρόφιμα & Σνακ, Κρασί & Μη Αλκοολούχα Ποτά, Προϊόντα Ψύξης & Κατάψυξης, και είδη Προσωπικής & Οικιακής Φροντίδας, οποιαδήποτε πρόσβαση στο περιεχόμενο προορίζεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν πρέπει να εκλαμβάνεται, άμεσα ή έμμεσα, ως συμβουλή ή ενθάρρυνση για χρήση θεραπειών ή λήψη θεραπείας, καθώς ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ιατρική διάγνωση. Οι χρήστες που επιλέγουν να βασιστούν σε αυτές τις πληροφορίες το πράττουν με δική τους ευθύνη και η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων, αρχείων, κειμένων, εικόνων, γραφικών, εξαρτημάτων και της εν γένει εμφάνισης της ιστοσελίδας, ανήκουν στην ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Οι χρήστες επιτρέπεται να αντιγράφουν και να εκτυπώνουν αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτόν τον ιστότοπο μόνο για μη εμπορική χρήση, εφόσον διατηρούνται όλες οι ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων ιδιοκτησιών και τυχόν αποποιήσεις. Τυχόν λογότυπα της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. και των εμπορικών σημάτων και προϊόντων της ή των διανεμόμενων εμπορικών σημάτων και προϊόντων δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εκτός από την περιορισμένη άδεια που χορηγείται εδώ, τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να ερμηνεύεται ότι παρέχει οποιαδήποτε δικαιώματα ή άδειες σε σχέση με οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, ευρεσιτεχνίες ή εμπορικά σήματα της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ή οποιουδήποτε τρίτου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. και προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν ρητά αναγνωρίζονται δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση” (download), μετάφραση και οποιαδήποτε τροποποίηση χωρίς τη ρητή προηγούμενη συναίνεση της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιέχεται στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα ή πνευματική ιδιοκτησία της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., ή τρίτων (που χρησιμοποιούνται κατόπιν αδειοδότησης) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να επιφέρει ποινή ή πρόστιμο.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει περιεχόμενο από τρίτα μέρη (π.χ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) και μπορεί επίσης να περιέχει υπερσυνδέσμους που οδηγούν σε ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους. Τα συμπεριλαμβάνουμε για τη διευκόλυνσή σας, αλλά δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους ιστότοπους και το περιεχόμενό τους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση τους. Ειδικότερα, η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. δεν αποδέχεται καμία ευθύνη που απορρέει από οποιαδήποτε αξίωση ότι το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτους (είτε δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο είτε σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο) παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε προσώπου ή παραβιάζει οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από οποιαδήποτε πληροφορία ή γνώμη που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο ή περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτους.

ΥΠΕΡΣΎΝΔΕΣΜΟΙ

Παρόλο που ενδέχεται να συνδεθούμε με άλλους ιστότοπους, δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες ή τη διαθεσιμότητά τους. Εάν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους, αποδέχεστε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ & ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας μας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τον ιστότοπό μας. Εάν αλλάξουμε αυτούς τους όρους, θα υποθέσουμε ότι συμφωνείτε με αυτούς εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Εάν διαφωνείτε, θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ

Μπορείτε να μας στείλετε τυχόν ερωτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@elgeka.gr.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το απόρρητό σας και η ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών είναι σημαντικά για εμάς. Είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία όλων των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Περιστασιακά, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις ενημερώσεις μας. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους πληροφορίες, μπορείτε να επιλέξετε να μην το κάνουμε σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας. Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να διαγραφούν στέλνοντάς μας email στο info@elgeka.gr.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

ΑΝAΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς για να διερευνήσουμε και να αποτρέψουμε παράνομες δραστηριότητες ή ενέργειες που απειλούν τον ιστότοπό μας.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις («Όροι») διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας που παρέχεται από την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Είστε υπεύθυνοι για όλο τον εξοπλισμό που απαιτείται για την πρόσβαση στον ιστότοπο και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων (π.χ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου).

H ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή ζημία που μπορεί να υποστείτε λόγω της χρήσης/επίσκεψης της παρούσας ιστοσελίδας. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, απώλεια κερδών, επιχειρηματικές ευκαιρίες ή οποιαδήποτε τυχαία, επακόλουθη, οικονομική, έμμεση ή ειδική ζημία που έχετε υποστεί και προκύπτει από οποιαδήποτε ευθύνη της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. σχετικά με την ιστοσελίδα ή τους παρόντες Όρους, ανεξάρτητα από το αν έχετε συμβουλευτεί την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. σχετικά με την πιθανότητα μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας. Η ρήτρα αυτή επεκτείνεται και στους εργαζόμενους, αντιπροσώπους, συνδεδεμένες εταιρείες και υπεργολάβους της ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ.Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. παρέχει αυτή την ιστοσελίδα ως δωρεάν υπηρεσία στους χρήστες της.  Σε περίπτωση που προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτήν, αποδέχεστε ότι το πράττετε αποκλειστικά με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη.

Ως χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου, οφείλετε να συμμορφώνεστε με το Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Οφείλετε να απέχετε από κάθε παράνομη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ιστότοπο ή στο διαδίκτυο ως αποτέλεσμα κακής ή αθέμιτης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών εμπίπτει στην αποκλειστική σας ευθύνη.

Παράνομη ή αθέμιτη συμπεριφορά: στον παρόντα ιστότοπο οποιοδήποτε υλικό που είναι πορνογραφικό, άσεμνο, δυσφημιστικό, εξυβριστικό, απειλητικό, παράνομο ή άλλο υλικό που θα μπορούσε να αποτελεί ή να προτρέπει παράβαση οποιουδήποτε νόμου. Παρόλο που η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ή άλλα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή δημοσίευση αυτού του δικτυακού τόπου μπορούν να παρακολουθούν ή να ελέγχουν τις μεταδόσεις και τη σχετική δραστηριότητα, αποποιούνται κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από τέτοιο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικών και μη περιοριστικών αξιώσεων για δυσφήμιση, εξύβριση, βλασφημία, πλαστοπροσωπία ή παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ SALES ORGANISER

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις («Όροι») διέπουν τη συμμετοχή σας στην που παρέχεται από την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Η συμμετοχή σας σε αυτόν τον ιστότοπο είναι προσωπική και δεν πρέπει να μοιράζεται με κανέναν άλλο. Εάν λάβετε ένα όνομα χρήστη / κωδικό πρόσβασης ή άλλες πληροφορίες κατά την εγγραφή σας, πρέπει να διατηρήσετε αυτές τις πληροφορίες ασφαλείς και εμπιστευτικές. Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασής σας. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο σύμφωνα με αυτούς τους Όρους. Εάν η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της ιστοσελίδας έχει ως αποτέλεσμα αξίωση κατά της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., συμφωνείτε να αποζημιώσετε την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. για όλες τις απώλειες ή/και ζημίες που προκύπτουν από την εν λόγω αξίωση.

Ως μέλος αυτής της Ιστοσελίδας, δεσμεύεστε:

Να χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. και να μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για σκοπούς άλλους από αυτούς που καθορίζονται στους παρόντες Όρους ή στις δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.,

Να μην παραβιάζετε οποιεσδήποτε νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις κατά τη χρήση της ιστοσελίδας,

Να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο υλικό που είναι δυσφημιστικό, προσβλητικό ή απειλητικό στη φύση, παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή είναι για σκοπούς πρόκλησης διαταραχής, παρενόχλησης ή περιττής ανησυχίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος,

Να ενημερώνετε άμεσα την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. για τυχόν αλλαγές που επηρεάζουν τα στοιχεία εγγραφής σας. Είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε τα στοιχεία εγγραφής σας ενημερωμένα,

Να τηρείτε όλους τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Μπορείτε να τερματίσετε τη συμμετοχή σας ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή της ιστοσελίδας, ή οποιουδήποτε μέρους αυτής, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. διακόψει την ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. μπορεί να απενεργοποιήσει άμεσα τη συμμετοχή σας και να διαγράψει οποιαδήποτε σχετική προσωπική πληροφορία.

ΓΕΝΙΚΑ

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί ανεφάρμοστη, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την δυνατότητα εφαρμογής των άλλων διατάξεων.

Ειδικά για την ενότητα ή όπου ισχύει αλλού, οι παρόντες Όροι θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τον Κώδικα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Για χρήστες κάτω των 18 ετών, θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις Διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου, καθώς και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών διατάξεων.

Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δεν θα εξετάζεται και η τροποποίηση αυτή δεν θα αποτελεί τμήμα αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που ανακύπτει στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα.

Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. προσπαθεί να παρέχει μια εμπειρία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των  επισκεπτών της και λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των δεδομένων σας. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, αναγνωρίζει και δίνει εξαιρετικά μεγάλη σπουδαιότητα στην συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που σχετίζεται με την προστασία του εκάστοτε φυσικού προσώπου (ατόμου) από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Σκοπός της παρούσας είναι η ενημέρωσή σας ως χρηστών της ιστοσελίδας της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., αναφορικά με την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής ο «Κανονισμός»).

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποτελεί μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και / ή μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία. Περιγράφει επίσης τις επιλογές σας σχετικά με τη χρήση, την πρόσβαση, τη μεταφορά, τη διόρθωση και τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών. Μπορεί να ενημερώνεται περιοδικά και σας ενθαρρύνουμε να το ελέγχετε τακτικά. Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με την τρέχουσα έκδοση αυτής της πολιτικής.

σχετικά με εσάς για την παροχή των υπηρεσιών μας. Αυτό περιλαμβάνει τεχνικές πληροφορίες από τη συσκευή σας, όπως η διεύθυνση IP ή άλλο αναγνωριστικό συσκευής, ο τύπος της συσκευής που χρησιμοποιείτε και η έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Επίσης, πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπό μας, οι οποίες μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες χρήσης και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων μας που επισκεφθήκατε, τις διευθύνσεις URL των σελίδων που επισκεφθήκατε, τις σελίδες εξόδου, τις προβολές σελίδων, τον χρόνο που αφιερώσατε σε μια σελίδα, τον αριθμό των κλικ, τον τύπο πλατφόρμας, τα δεδομένα τοποθεσίας (εάν έχετε ενεργοποιήσει την πρόσβαση στην τοποθεσία σας στην κινητή συσκευή σας) και άλλες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσατε τον ιστότοπό μας, τα τυχόν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στείλαμε,  και τυχόν εφαρμογές για κινητά.

Συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας Cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης και σας προσκαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies για περισσότερες πληροφορίες.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και, με τη συγκατάθεσή σας, για να σας στείλουμε διαφημιστικό υλικό.

Σκοπός Επεξήγηση
Βελτίωση υπηρεσιών Διατηρούμε τα δεδομένα σας και το ιστορικό χρήσης των υπηρεσιών μας, ώστε να παράγουμε στατιστικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να αξιολογούμε καλύτερα τις επισκέψεις και την πλοήγηση των χρηστών στον ιστότοπό μας, προκειμένου να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τη δομή του.
Διαφημιστικό υλικό Εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να σας στείλουμε προωθητικό υλικό και να σας ενημερώσουμε για τυχόν ειδικές προσφορές/εκπτώσεις ή άλλες προωθητικές ενέργειες.

Μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή οι επιχειρηματικοί συνεργάτες μας, οι οποίοι μας βοηθούν στην παροχή των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας.

Το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα δεδομένα σας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως οι νομικές απαιτήσεις και οι ανάγκες των δραστηριοτήτων μας. Εάν εγγραφείτε σε Newsletters, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι.

Έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα σας. Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση, μεταφορά, διόρθωση, περιορισμό της επεξεργασίας τους, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους,  ή/και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, εκτός εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων της ΕΛΓΕΚΑ ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για την υπεράσπιση νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών. Μπορείτε επίσης να περιορίσετε την επεξεργασία τους ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους για διαφημιστικούς σκοπούς ανά πάσα στιγμή. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία: info@elgeka.gr

Εάν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει καλύτερη εμπειρία χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας για μια χρονική περίοδο.

Τα cookies μπορεί να είναι “μόνιμα” ή “προσωρινά”. Τα μόνιμα cookies παραμένουν στη συσκευή σας ακόμα και μετά την αποσύνδεση, ενώ τα προσωρινά cookies διαγράφονται μόλις βγείτε από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορούν να εγκατασταθούν από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε (cookies πρώτου μέρους) ή από άλλα μέρη (cookies τρίτου μέρους).

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies:

Για την ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών στον ιστότοπο.

Για σκοπούς ανάλυσης.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας βοηθήσουμε να πλοηγηθείτε αποτελεσματικά και να εκτελέσετε ορισμένες λειτουργίες. Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με όλα τα cookies σε κάθε κατηγορία συγκατάθεσης.

Τα cookies που κατηγοριοποιούνται ως “Απαραίτητα” αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας, καθώς είναι απαραίτητα για την ενεργοποίηση των βασικών λειτουργιών του ιστότοπου.

Χρησιμοποιούμε επίσης cookies τρίτων που μας βοηθούν να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας και να παρέχουμε το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που σας αφορούν. Αυτά τα cookies θα αποθηκευτούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ορισμένα ή όλα αυτά τα cookies, αλλά η απενεργοποίηση ορισμένων από αυτά μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία περιήγησής σας.

Απαραίτητα: Πάντα ενεργό. Απαιτούνται απαραίτητα cookies για την ενεργοποίηση των βασικών λειτουργιών αυτού του ιστότοπου, όπως η παροχή ασφαλούς σύνδεσης ή η προσαρμογή των προτιμήσεων συγκατάθεσής σας. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα.

Λειτουργικά: Τα λειτουργικά cookies βοηθούν στην εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών, όπως η κοινή χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, η συλλογή σχολίων και άλλες λειτουργίες τρίτων.

Ανάλυσης: Τα cookies ανάλυσης χρησιμοποιούνται για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies βοηθούν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με μετρήσεις όπως ο αριθμός των επισκεπτών, το ποσοστό εγκατάλειψης, η πηγή επισκεψιμότητας κ.λπ.

Απόδοσης: Τα cookies απόδοσης χρησιμοποιούνται για την κατανόηση και την ανάλυση των βασικών δεικτών απόδοσης του ιστότοπου, γεγονός που βοηθά στην παροχή καλύτερης εμπειρίας χρήστη για τους επισκέπτες.

Διαφήμισης: Τα cookies διαφήμισης χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στους επισκέπτες προσαρμοσμένες διαφημίσεις με βάση τις σελίδες που επισκεφθήκατε προηγουμένως και για να αναλύσουν την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών καμπανιών.

Μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε cookie που χρησιμοποιούμε, τον σκοπό, τη διάρκεια, τον πάροχο και τον τρόπο παροχής ή ανάκλησης συγκατάθεσης στη Λίστα Cookies.

Ειδικότερα, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα της περιήγησή σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies και να μην επιτρέπει την αποδοχή τους σε καμία περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν. Φυσικά, η μη επιλογή αυτής της ρύθμισης δεν ερμηνεύεται ως βούλησή σας για αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των cookies.

Μπορείτε ακόμα να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστοτόπους που επισκεφθήκατε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστοτόπου).

Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες για κάθε τύπο προγράμματος περιήγησης:

Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/el-gr/microsoft-edge/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-cookies-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/el-gr/topic/%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-cookie-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc)

Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/el/kb/enisxymenh-prostasia-apo-katagrafh-firefox?redirectslug=energopoihsh-apenergopoihsh-cookies-parakoloy8hsh-protimhsewn&redirectlocale=el)

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el)

Safari (https://support.apple.com/el-gr/HT201265)

Opera (https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/)

Λίστα Cookies:

Απαραίτητα cookies (πάντα ενεργά): Αυτά δεν αποθηκεύουν προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα.

Cookie: cookieyes-consent

Διάρκεια: 1 έτος

Περιγραφή: Το CookieYes ορίζει αυτό το cookie για να θυμάται τις προτιμήσεις συγκατάθεσης των χρηστών, έτσι ώστε οι προτιμήσεις τους να γίνονται σεβαστές σε επόμενες επισκέψεις σε αυτόν τον ιστότοπο. Δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπου.

Λειτουργικά cookies: Τα λειτουργικά cookies βοηθούν στην εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών, όπως η κοινή χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, η συλλογή σχολίων και άλλες λειτουργίες τρίτων.

Cookie: wp-wpml_current_language

Διάρκεια: προσωρινά

Περιγραφή: Το πολύγλωσσο πρόσθετο WordPress ορίζει αυτό το cookie για την αποθήκευση των τρεχουσών ρυθμίσεων γλώσσας.

Ανάλυσης: Τα cookies ανάλυσης χρησιμοποιούνται για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies βοηθούν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με μετρήσεις όπως ο αριθμός των επισκεπτών, το ποσοστό εγκατάλειψης, η πηγή επισκεψιμότητας κ.λπ.

Δεν υπάρχουν cookies για εμφάνιση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε:

All about Cookies: http://www.allaboutcookies.org/

Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.