Η Μετοχή μας

Τελευταία Τιμή

ΕΛΓΕΚ

Μεταβολή:

Τελευταία Ενημέρωση

Κωδικός
ΕΛΓΕΚ
Νόμισμα
EUR
Αγορά
Πώληση
Όγκος ημέρας
Κατηγορία διαπραγμάτευσης
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Κλάδος / Υποκλάδος
Προσωπική Φροντίδα, Φάρμακα & Παντοπωλεία / Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες
ΔΠΠ, ATHEX_ESG, ΔΟΜ
Αγορά
ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Λατ. Κωδικός
ELGEK
Άνοιγμα
Υψηλό
Χαμηλό
Κεφαλαιοποίηση
Αρ. Μετοχών
Υψηλό 52 εβδ.
Χαμηλό 52 εβδ.
Τύπος γραφήματος:
Περίοδος:
Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.