Βασιλική Καραγιάννη
Μέλος

Η κα Καραγιάννη σπούδασε Οικονομικά στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολής Θεσσαλονίκης. Διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση στην τραπεζική μεγάλων επιχειρήσεων, στη διαχείριση και παρακολούθηση πιστωτικών κινδύνων καθώς και στους μετασχηματισμούς και την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. Κατέχοντας διευθυντικές θέσεις σε διάφορες ελληνικές τράπεζες («Τράπεζα Εργασίας», «Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος», «Τράπεζα Μακεδονίας – Θράκης», «EFG Eurobank-Ergasias», «Γενική Τράπεζα») και έχοντας διατελέσει ανώτερος σύμβουλος σε πλήθος εταιριών, διαθέτει εμπειρία και γνώση ως προς την επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων εταιριών και την κατανόηση των ευρέως εφαρμοζόμενων αρχών της λογιστικής και ελεγκτικών εκθέσεων/αναφορών.

Επιστροφή