ELGEKA PROPERTY & DEVELOPMENT SRL
ΕΔΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΡΟΥΜΑΝΙΑ

H ELGEKA PROPERTY & DEVELOPMENT SRL ιδρύθηκε στις 30 Μαΐου 2019 από την κατά 100% θυγατρική εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ (CYPRUS) LTD» και το αντικείμενο δραστηριότητας της είναι η εκμετάλλευση ακινήτων.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 1.000

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ %
ELGEKA (CYPRUS) LTD 99%
RADUCANU CAMELIA-LUMINITA 1%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου
Raducanu Camelia-Luminita
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2020 – 2019 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Α.

ΣΕ ΕΥΡΩ

2020 2019
Κύκλος εργασιών
Μικτά Αποτελέσματα Εκμ/σης
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων. (1.246,00) (1.163)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (1.315,00) (1.228,00)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (1.726,00) (1.437,00)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων (1.726,00) (1.437,00)
Ίδια Κεφάλαια (2.159,00) (453,00)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ELGEKA PRORERTY & DEVELOPMENT SRL» ΚΑΤΑ ΔΠΧΑ