Αδαμάντιος Λέντσιος
Μέλος

Γεννήθηκε το 1952, είναι κάτοχος πτυχίου Χημικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο της Bologna-Italia, με μεταπτυχιακές σπουδές στα Πετροχημικά και Χημεία Υδρογονανθράκων στο Πανεπιστήμιο του Manchester-England και κάτοχος διπλώματος Management από το Henley College-England.
Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Εταιρία Πετρελαίων Β. Αιγαίου στην Καβάλα και στη συνέχεια εργάστηκε στην ΔΕΠΑ και στον Όμιλο Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Διαθέτει πολύχρονη διοικητική εμπειρία, καθώς έχει διατελέσει ανώτατο διοικητικό στέλεχος στις εταιρίες VIORYL S.A. – Γενικός Διευθυντής (1999-2001) και LEVENTIS FOODS NIGERIA LTD – Διευθυντής Επιχειρήσεων (2002-2003), στον Όμιλο Εταιριών PLIAS – Διευθύνων Σύμβουλος (2004-2010) και στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – Επικεφαλής Γραφείου Διοίκησης Ομίλου (2010-06/2014). Επίσης διετέλεσε ως Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρία ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. (2012-02/2014), θυγατρικής των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, στην οποία κατέχει σήμερα τη θέση του Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου (από 03/2014), ενώ παράλληλα από τον 07/2014 κατέχει τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου στην εταιρία SIRECLED HELLAS S.A.

Επιστροφή