Στυλιανός Στεφάνου
Μέλος

Γεννήθηκε το 1962, είναι κάτοχος του Πτυχίου B.sc Honours Econ (Accounting & Finance) του London School of Economics και μέλος του Institute of Chartered Accountants in England & Wales.
Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ως Senior Audit Manager στον ελεγκτικό οίκο της KPMG στο Λονδίνο, ενώ διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής και αργότερα Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρία Σ. & Η. & Α. ΜΕΤΑΞΑ Α.Β.Ε.. Σήμερα είναι κύριος μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος της Optimal Supply Chain Α.Ε. και δικαιοδόχος (master franchisee) του Haagen – Dazs στην Κύπρο.

Επιστροφή