Αλέξανδρος Κατσιώτης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961 και σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης.
Το 1979 εντάχθηκε στην εταιρία, ενώ από το 1988 ανέλαβε τα καθήκοντα που ασκεί σήμερα.

Επιστροφή