ELGEKA FERFELIS SRL

ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ΚΙΣΙΝΑΟΥ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ

Η εταιρία ιδρύθηκε το Μάιου του 2007. Αντικείμενό της είναι η εμπορική δραστηριότητα, η εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών, η παροχή υπηρεσιών Marketing και η εμπορική αντιπροσώπευση.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 324

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ %
ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A. 100%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Ιωάννης Φερφέλης του Θωμά
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017 – 2016 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Α.
ΣΕ ΕΥΡΩ 2017 2016
Κύκλος Εργασιών
Μικτά Αποτελέσματα Εκμ/σης
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων. 147,00 170,00
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 147,00 170,00
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 147,00 170,00
Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων 147,00 170,00
Ίδια Κεφάλαια 3.923,00 3.686,00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Νeculce Ion 14.
MD-2964
Mun. Chisinau
Republica Moldova