ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ A.E.

ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

(Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 13380217000-Επιμελητήριο Βοιωτίας) Η εταιρία ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1984 και σύντομα επέκτεινε την δραστηριότητά της στην Ελλάδα ιδρύοντας το δεύτερο εργοστάσιο παραγωγής. Τα κύρια προϊόντα της εταιρίας είναι οι παιδικές πάνες Nanny’s, τα μωρομάντηλα Nanny’s Fresh, και οι πάνες ακράτειας Tender και Tender Light.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 1.830.702,00

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ %
VEDIS HOLDINGS LTD 10,66 %
Νικόλαος Σαρρής του Ξάνθου 3,32 %
Άλκης Σαρρής του Ξάνθου 0,20 %
Έλενα Βαρνάβα του Ξάνθου 0,20 %
Ζαχαρούλα Σαρρή του Ξάνθου 0,16 %
Χριστόδουλος Νεοφύτου του Ιάσωνα 0,07 %
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 15,36 %
Σωτήρης Μπαλιούσκας του Πέτρου 9,95 %
Life Care Nannys Sh.p.k 30,04 %
Sapherald Limited 30,04 %

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μαρία Μπαλιούσκα του Σωτηρίου Πρόεδρος
Σωτήρης Μπαλιούσκας του Πέτρου Δ/νων Σύμβουλος & Γραμματέας Δ.Σ.
Πέτρος Μπαλιούσκας του Χρήστου Αντιπρόεδρος
Μαρία Κατσικά του Νικολάου Μέλος
Σπύρος Καρανάσος του Γεωργίου Μέλος

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
78ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
32200 ΘΗΒΑ
Τηλ.: 22620-71710
Fax.: 22620-71333
www.linette.gr
E-mail: info.gr@linette.gr