DIAKINISIS PORT & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
(Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 044782907000 – Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά)

diakinisis_port

Στις 05 Αυγούστου 2010, η κατά 50,01% θυγατρική εταιρία της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. με την επωνυμία «DIAKINISIS PORT (CY) LIMITED», προχώρησε στη σύσταση νέας εμπορικής ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «DIAKINISIS PORT ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

Το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας είναι η διενέργεια λιμενικών εργασιών που σχετίζονται με τη φόρτωση, εκφόρτωση και το χειρισμό των εμπορευματοκιβωτίων καθώς και τη μεταφορά τους σε περιοχές αποθήκευσης αυτών.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 30.000,00

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ %
DIAKINISIS PORT (CY) LIMITED 99 %
Nικόλαος Τσακάλωφ του Παύλου 1 %
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
DIAKINISIS PORT (CY) LIMITED
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015 – 2014 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Α.

ΣΕ ΕΥΡΩ

2015 2014
Κύκλος εργασιών 30.181.745,00 29.528.245,00
Μικτά Αποτελέσματα Εκμ/σης (443.698,82) 2.629.491,16
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (1.313.088,97) 1.572.018,25
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (1.338.723,36) 1.547.812,08
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (1.342.110,91) 1.552.796,30
Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων (1.385.115,70) 1.067.967,88
Ίδια Κεφάλαια (201.112,23) 1.231.708,10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

– ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «DIAKINISIS PORT & ΣΙΑ Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014
– ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2014 ΜΕΧΡΙ 31-12-2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «DIAKINISIS PORT & ΣΙΑ Ε.Ε.»

– ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «DIAKINISIS PORT & ΣΙΑ Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013
– ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2013 ΜΕΧΡΙ 31-12-2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «DIAKINISIS PORT & ΣΙΑ Ε.Ε.»
– ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «DIAKINISIS PORT & ΣΙΑ Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012
– ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2012 ΜΕΧΡΙ 31-12-2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «DIAKINISIS PORT & ΣΙΑ Ε.Ε.»
– ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «DIAKINISIS PORT & ΣΙΑ Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011
– ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2011 ΜΕΧΡΙ 31-12-2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «DIAKINISIS PORT & ΣΙΑ Ε.Ε.»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ 15
18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ: 210 5538300
Fax: 210 5538319