ELGEKA FERFELIS SRL MOLDAVIA

ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ΚΙΣΙΝΑΟΥ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ
Η εταιρία ιδρύθηκε το Μάιου του 2007. Αντικείμενό της είναι η εμπορική δραστηριότητα, η εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών, η παροχή υπηρεσιών Marketing και η εμπορική αντιπροσώπευση.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 324

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ %
ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A. 100%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Ιωάννης Φερφέλης του Θωμά
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2021 – 2020 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Α.
ΣΕ ΕΥΡΩ 2021 2020
Κύκλος Εργασιών
Μικτά Αποτελέσματα Εκμ/σης
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων. 269,00 (554,00)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 269,00 (554,00)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 269,00 (554,00)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων 269,00 (554,00)
Ίδια Κεφάλαια 4.083,00 3.645,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2021 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ELGEKA FERFELIS S.R.L.” ΚΑΤΑ ΔΠΧΑ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ELGEKA FERFELIS S.R.L.” ΚΑΤΑ ΔΠΧΑ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ELGEKA FERFELIS S.R.L.” ΚΑΤΑ ΔΠΧΑ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ELGEKA FERFELIS S.R.L.” ΚΑΤΑ ΔΠΧΑ

– 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ELGEKA FERFELIS S.R.L.» ΚΑΤΑ ΔΠΧΑ

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ELGEKA FERFELIS S.R.L.» ΚΑΤΑ ΔΠΧΑ

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ELGEKA FERFELIS S.R.L.» ΚΑΤΑ ΔΠΧΑ

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ELGEKA
FERFELIS S.R.L.» ΚΑΤΑ ΔΠΧΑ

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ELGEKA
FERFELIS S.R.L.» ΚΑΤΑ ΔΠΧΑ

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ELGEKA
FERFELIS S.R.L.» ΚΑΤΑ ΔΠΧΑ

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ELGEKA
FERFELIS S.R.L.» ΚΑΤΑ ΔΠΧΑ

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ELGEKA
FERFELIS S.R.L.» ΚΑΤΑ ΔΠΧA

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ELGEKA
FERFELIS S.R.L.» ΚΑΤΑ ΔΠΧΠ

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ELGEKA
FERFELIS S.R.L.» ΚΑΤΑ ΔΠΧΠ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Νeculce Ion 14.
MD-2964
Mun. Chisinau
Republica Moldova