Οι βασικές λειτουργίες του τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών είναι :

  • Επαφή με τους Πελάτες, Επίλυση Προβλημάτων
  • Εκτέλεση Παραγγελιών Πελατών
  • Τιμολόγηση
  • Έλεγχος Πιστώσεων