Οι βασικές αρμοδιότητες του τμήματος Merchandizing είναι:

  • Έλεγχος τοποθέτησης προϊόντων
  • Έλεγχος τιμών
  • Έλεγχος αποθέματος
  • FIFO
  • Υλοποίηση Πλάνου
  • Επιλεκτική παραγγελιοληψία
  • Εφαρμογή Προώθησης
  • Τοποθέτηση Υλικών P.O.P.