Οι βασικές λειτουργίες του τμήματος Trade Marketing είναι :

  • Εμπορικά Πλάνα και Πλάνα Πελατών
  • Σχεδιασμός και Εφαρμογή των Προγραμμάτων Προώθησης, Multibrand & Tailor-made
  • Σχεδιασμός και Διανομή Διαφημιστικού Υλικού & Συστημάτων Προβολής
  • Μελέτη Νέων Εμπορικών Concepts
  • Διαχείριση Κατηγοριών για Επιλεγμένους Πελάτες