Οι αρμοδιότητες του τμήματος Marketing είναι:

  • Σχεδιασμός – Προϋπολογισμός
  • Πρόβλεψη – Ευθύνη για το P/L
  • Εμπορική Αναπτυξιακή Πολιτική
  • Πλανογράμματα
  • Έρευνα αγοράς (Καταναλωτών / ΜΜΕ / Trade Marketing) ποιοτική / ποσοτική
  • ΜΜΕ – Παραγωγή (τηλεόραση, ραδιόφωνο, κινηματογράφος, εξωτερικοί χώροι)
  • Χορηγίες
  • Συνέδρια – Εκδηλώσεις
  • Εκπαίδευση και Οφέλη