Μέτοχοι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 31.734.530
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ
(από 26/3/2001)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 16/08/1999
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ F.T.S.E. Τρόφιμα – Ποτά
ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δρχ. 2.600 ή € 7,63

Ημερομηνία: 12/07/2013