Θέση Εταιρίας στον Κλάδο

Η ΕΛΓΕΚΑ δραστηριοποιείται στον κλάδο της χονδρικής πώλησης και διανομής προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και κυρίως τροφίμων. Στον ευρύτερο τομέα της εμπορίας και διανομής τροφίμων, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται τρεις κατηγορίες εταιριών:

ελληνικές παραγωγικές εταιρίες, οι οποίες με τα δικά τους δίκτυα πωλήσεων και διανομής φροντίζουν για τη διάθεση των προϊόντων τους 
θυγατρικές εταιρίες πολυεθνικών, οι οποίες είτε διαθέτουν δικά τους δίκτυα πωλήσεων και διανομής, είτε συνεργάζονται με τρίτες εταιρίες για τη διάθεση των προϊόντων τους
εταιρίες εμπορίας και διανομής (τοπικής ή πανελλαδικής κάλυψης) οι οποίες συνεργαζόμενες με τις ελληνικές ή ξένες παραγωγικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν το έργο της διάθεσης και προώθησης των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά.

Οι εξελίξεις στον κλάδο τα τελευταία χρόνια (συρρίκνωση των μικρών σημείων πώλησης και η ενδυνάμωση των μεγάλων αλυσίδων- Super Markets, ύπαρξη πολλών ανταγωνιστικών προϊόντων στις ίδιες κατηγορίες, εξαιρετικά υψηλό κόστος δημιουργίας, εισαγωγής και προώθησης κάθε νέου προϊόντος στην αγορά) έχουν οδηγήσει αρκετές παραγωγικές επιχειρήσεις διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα, να αναθέτουν τη διανομή και προώθηση των προϊόντων τους σε εξειδικευμένες εμπορικές εταιρίες, και οι ίδιες να επικεντρώνονται αποδοτικότερα στην παραγωγική δραστηριότητα επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα αποδέσμευση κεφαλαίων για ανάλογες επενδύσεις υποδομής.

Η ΕΛΓΕΚΑ, έχοντας από νωρίς διαβλέψει αυτή την τάση της αγοράς, επένδυσε σε τεχνογνωσία, ανθρώπινο δυναμικό, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και τεχνολογική υποδομή. Από την ίδρυσή της αναπτύσσει με συνέπεια σχέσεις στενής εμπορικής συνεργασίας με μεγάλους διεθνείς και ελληνικούς οίκους, και λειτουργώντας με φιλοσοφία "θυγατρικής" των προμηθευτών της προωθεί στην ελληνική αγορά ένα πλήθος κορυφαίων προϊόντων, γνωστών στο σύνολο του καταναλωτικού κοινού.

Η ΕΛΓΕΚΑ σήμερα είναι μία από τις μεγαλύτερες αμιγώς εμπορικές εταιρίες, με βάση τον κύκλο εργασιών, που δραστηριοποιείται στον κλάδο της χονδρικής πώλησης και διανομής τροφίμων στην Ελλάδα.