Υπεύθυνη Σχέσεων με Επενδυτές
Χριστίνα Παπανδρέου
Τηλ.: 210 – 2415100
E-mail : info@elgeka.gr

Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων 
Σωφρονία Κουκουλή
Τηλ. : 2310 – 779726
E-mail : nkoukouli@elgeka.gr