1974: ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1974

To 1974 o Γιώργος Κατσιώτης με μια ήδη μακρόχρονη επιτυχημένη πορεία στον τομέα των πωλήσεων στην ελληνική αγορά, ιδρύει στη Θεσσαλονίκη την ΕΛΓΕΚΑ Γ. Κατσιώτης ΕΠΕ. Μια μικρή εμπορική εταιρία τροφίμων, με αρχικό κεφάλαιο 500.000 δραχμές και επτά (7) άτομα προσωπικό. Στο δύσκολο αυτό ξεκίνημα, βρίσκεται πλάι του από την πρώτη στιγμή η σύζυγός του Ελένη Κατσιώτη.

Mr. Chips γαριδάκια, CARNATION γάλα, ΕΡΜΗΣ σαπούνια, STIMOROL τσίκλες, ΑΝΘΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ γλυκά κουταλιού, TULIP luncheon meat, ΒΙΑΠ παστίλιες, ΚΟΚΟΣ καραμέλες, ΒΕΚΟ μαρμελάδες, ΒΑΒΟ καθαριστικό: μερικά από τα προϊόντα που έκανε το ξεκίνημά της η εταιρία και τα οποία θα μείνουν στη μνήμη του ελληνικού εμπορίου και των καταναλωτών.

1981: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μετά την μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρίας από Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) σε Ανώνυμη Εταιρία (ΑΕ) το 1980, η ΕΛΓΕΚΑ επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην Αθήνα ιδρύοντας υποκατάστημα το 1981. Η απόφαση αυτή στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς και ταυτόχρονα συμβάλλει καθοριστικά στην περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας.

1988: Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΓΕΚΑ ΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

Ο Γιώργος Κατσιώτης, ο άνθρωπος που οραματίστηκε και δημιούργησε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, φεύγει από τη ζωή. Οι μνήμες του οξυδερκή επιχειρηματία, του οραματιστή,
του πιστού συνεργάτη με την πληθωρική και εκρηκτική παρουσία που ξεχώριζε σε όποιο περιβάλλον κι αν βρισκόταν, παραμένουν ζωντανές. Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Κατσιώτης.

1990: ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μετά από εννέα χρόνια λειτουργίας του υποκαταστήματος στην Αθήνα, η μετεγκατάστασή του σε σύγχρονες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις είναι πλέον πραγματικότητα. Οι άνετοι και υπερσύγχρονα οργανωμένοι αποθηκευτικοί χώροι και γραφεία στους Θρακομακεδόνες Αττικής μαζί με το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό δίνουν στην ΕΛΓΕΚΑ τη δυνατότητα να συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την ανοδική της πορεία στην ελληνική αγορά.

1999: ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Η ΕΛΓΕΚΑ αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την είσοδό των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Τα αντληθέντα κεφαλαία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου αναπτυξιακού προγράμματος. Η απόφαση αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία της διότι συνδέεται άμεσα με την ισχυροποίηση της θέσης της στην ελληνική αγορά αλλά και την επέκταση της εμπορικής της δραστηριότητας στο χώρο των Βαλκανίων.

2000: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Η ΕΛΓΕΚΑ επεκτείνει την εμπορική δραστηριότητά της στα Βαλκάνια με την ίδρυση εταιριών αρχικά στη Ρουμανία – ELGEKA FERFELIS ROMANIA SA και το 2006 στη Βουλγαρία –ELGEKA FERFELLIS BULGARIA Ltd. Και οι δυο εταιρίες ασχολούνται με την εμπορία καταναλωτικών προϊόντων στις αντίστοιχες χώρες.

2000 : ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ

Το 2000 ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ αποφάσισε την είσοδό του σε νέους τομείς δραστηριότητας με την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου στην εταιρεία


ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ – παραγωγή και συσκευασία προϊόντων με φυτικά λιπαρά (αναπληρώματα τυριού).

2004: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ HACCP

Τον Απρίλιο του 2004 η ΕΛΓΕΚΑ μετά από σχετικές επιθεωρήσεις του συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) στις εγκαταστάσεις Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εγκρίθηκε για πιστοποίηση από 2 φορείς: σύμφωνα με το πρότυπο «CODEX ALIMENTARIUS» από τον φορέα διαπίστευσης TUV-NORD και σύμφωνα με το πρότυπο«ΕΛΟΤ 1416» από τον φορέα διαπίστευσης TUV-HELLAS. Οι προαναφερθείσες πιστοποιήσεις προσδίδουν στην Εταιρία ένα επιπρόσθετο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενώ παράλληλα δημιουργούν μία σειρά από ευθύνες και υποχρεώσεις που σχετίζονται με την κοινωνική ευθύνη της Εταιρίας.

2007: ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.»

Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ επεκτείνει τη δραστηριότητά του στην αγορά των 3PL – Third  Party Logistics- με την εξαγορά της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε., της  πρώτης και μεγαλύτερης εταιρίας στην Ελλάδα που δραστηριοποιήθηκε στον τομέα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών  logistics.

2010: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣIΣ Α.Ε. & COSCO PCT

Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ – μέσω της θυγατρικής  ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. – υπογράφει συμφωνία στρατηγικής σημασίας με την COSCO PCT. Η συμφωνία αφορά στην εκτέλεση έργου φορτοεκφορτώσεων και διακίνησης των containers που καταφθάνουν στο λιμάνι του Πειραιά, και ειδικά στον προβλήτα ΙΙ, που έχει παραχωρηθεί στην COSCO PCT για την επόμενη 35ετία.

2010: ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΗΤΑΠΙ ΑΕΒΕ

Με την ένταξη της χονδρεμπορικής εταιρίας ΒΗΤΑ-ΠΙ στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ ενισχύεται η θέση του στην αγορά της χονδρικής πώλησης. Αντικείμενο της ΒΗΤΑ ΠΙ είναι η διανομή και εμπορία ειδών διατροφής και λοιπών καταναλωτικών προϊόντων. Είναι βασικός προμηθευτής των super markets του δικτύου ΑΡΙΣΤΑ (558 καταστήματα) και επιπλέον εξυπηρετεί σημαντικό αριθμό ανεξάρτητων πελατών – περίπου 1.750 σημεία. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στις 31/01/2014 η επωνυμία της άλλαξε σε «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.

2011: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 22000 : 2005

Πιστοποιώντας τη λειτουργία της σύμφωνα με τις πιο αυστηρά και υψηλά standards απόδοσης και διαχείρισης ποιότητας, η ΕΛΓΕΚΑ λαμβάνει τις κάτωθι πιστοποιήσεις:

  • Πρότυπο ISO 22000: 2005 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

2012: ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD

diakinisis-logo_n

Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ επεκτείνει τη δραστηριότητά του στην αγορά των 3PL και στην Κύπρο με την ίδρυση της Diakinisis Logistics Services (CY) Ltd. Η εταιρεία παρέχει αμιγείς υπηρεσίες Logistics και ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management).

2014: ΕΞΑΓΟΡΑ 40% ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD ΑΠΟ C.A. PAPAELLINAS

Τον Οκτώβριο του 2014, με την εξαγορά του 40% του μετοχικού της κεφαλαίου από τη C.A. Papaellinas, η DIAKINISIS (CY) αναλαμβάνει και την αποθήκευση και παγκύπρια διανομή των καταναλωτικών προϊόντων της C.A. Papaellinas  και εδραιώνεται πια ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο εξειδικευμένες εταιρείες στον χώρο των Logistics στην Κύπρο, διατηρώντας εγκαταστάσεις στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου.

diakinisis-logo_n papaellinas-logo_n

2014-2015 : ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ ΣΤΑ EUROPEAN BUSINESS AWARDS

Η εταιρεία ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ διακρίθηκε ως National Champion Ελλάδος για δύο συνεχόμενα έτη στα European Business Awards: το 2014 στην κατηγορία “The UKTI Award for Innovation” για την καινοτόμο σύλληψη του μη γαλακτοκομικού τυριού Violife και το 2015 στην κατηγορία “Import/Export Award” για τη μεγάλη ανάπτυξη που έδειξε η εταιρεία στις εξαγωγές μέσα σε ένα χρόνο.

european_logo_n