Πωλήσεις

Το Τμήμα Πωλήσεων της ΕΛΓΕΚΑ, επανδρωμένο με 80 στελέχη πωλήσεων, είναι οργανωμένο σύμφωνα με τα κανάλια διανομής.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΛΙΑΝΙΚΗΣ  ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
ΑΛΥΣΙΔΕΣ SUPER MARKETS ΧΟΝΔΡΙΚΗ FOODSERVICE
ΤΜΗΜΑ TELESALES ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Μικροί πελάτες σε απομονωμένες περιοχές της χώρας