Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη ελληνική εμπορική επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά στον κλάδο των τροφίμων από το 1974.

Παρέχοντας στους συνεργάτες της, πελάτες και προμηθευτές, ένα ολοκληρωμένο σύστημα εμπορικών υπηρεσιών στους τομείς των ΠωλήσεωνMarketing, Trade Marketing και Logistics, η ΕΛΓΕΚΑ αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο κρίκο στην τροφοδοτική αλυσίδα ( Supply Chain ).

Λειτουργώντας με φιλοσοφία «θυγατρικής» των προμηθευτών οίκων με τους οποίους συνεργάζεται, μέσα στους πρωταρχικούς της στόχους είναι η επιτυχημένη ανάπτυξη και καθιέρωση στην ελληνική αγορά των προϊόντων (brand building) τα οποία χειρίζεται.

Με μακρά εμπειρία, τεχνογνωσία και βαθιά γνώση της αγοράς, ισχυρή υποδομή σε ανθρώπους, συστήματα και εξοπλισμό, δυναμισμό, υπευθυνότητα, όραμα και προοπτική, η ΕΛΓΕΚΑ παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο χαμηλότερο δυνατόν κόστος, αποτελεί την καλύτερη επιλογή εμπορικής συνεργασίας, τόσο για ξένους όσο και για ελληνικούς οίκους-προμηθευτές. Διότι χωρίς καμία δέσμευση κεφαλαίων σε επενδύσεις αναφορικά με τις ολοκληρωμένες εμπορικές υπηρεσίες που απολαμβάνουν σε ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, συνεργαζόμενοι με την ΕΛΓΕΚΑ οι προμηθευτές οίκοι έχουν τη δική τους εμπορική εταιρία μεταβλητού κόστους!