Η επέκταση της δραστηριότητας της ΕΛΓΕΚΑ και σε άλλες χώρες με προτεραιότητα αυτές των Βαλκανίων, αποτελεί πρωταρχικό στόχο στρατηγικής σημασίας.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη εμπορικών δικτύων που θα παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους τομείς των πωλήσεων, marketing, trade marketing, και logistics, ανάλογες με τις ανάγκες της αγοράς στη κάθε χώρα.
Το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή πραγματοποιήθηκε, με την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας της ELGEKA ROMANIA SRL στις αρχές του 2000 στην Ρουμανία, η οποία τον Αύγουστο του 2002, μετά από σύναψη σχετικής συμφωνίας με την FERFELIS LINE SRL, μετονομάσθηκε σε ELGEKA – FERFELIS ROMANIA SRL. Από τον Απρίλιο του 2008 έχει αλλάξει η νομική της μορφής από SRL σε S.A.