ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ 15.07.2021_ΘΕΜΑΤΑ 1 & 3_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ-ΝΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α & Υ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΓΣ ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ 15.07.2021_ΘΕΜΑΤΑ 9 & 10_ΝΕΟ ΔΣ & ΑΝΕΞΑΡ. ΜΕΛΗ_ΔΟΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ 15.07.202_ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 15.07.2021_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Ε.Ε.-ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΥΤΗΣ