ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – CRIK CROK PLUS ΤΣΙΠΣ PAPRIKA 15X100ΓΡ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Η εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ανακοινώνει  ότι αποσύρει από την αγορά τον κωδικό παρτίδας με ημερομηνία λήξης 19/05/2016 του προϊόντος «1031102 – CRIK CROK PLUS ΤΣΙΠΣ PAPRIKA 15X100ΓΡ» της εταιρείας  ICA FOODS Srl,  που εισάγεται από την Ιταλία.

Η απόσυρση έχει Προληπτικό χαρακτήρα και υλοποιείται με πρωτοβουλία της εταιρίας μας κατόπιν εντοπισμού ελλατωματικής συσκευασίας της συγκεκριμένης παρτίδας του προϊόντος που σε κάποιες περιπτώσεις δειγματοληπτικών ελέγχων είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών όπως η οσμή και η γεύση αυτού.

Οι καταναλωτές που έχουν ήδη στην κατοχή τους το εν λόγω προϊόν, καλούνται να το επιστρέψουν στο κατάστημα απ΄ όπου το έχουν προμηθευτεί.