ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2010 Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ εντός του εννιαμήνου του 2010 είναι απόρροια σειράς επιχειρηματικών κινήσεων που Read More