ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΤΟΥ 2010 Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση από 01/01/2010 έως 31/12/2010 είναι απόρροια: α) της στρατηγικής ελαχιστοποίησης Read More
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2010 Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ εντός του εννιαμήνου του 2010 είναι απόρροια σειράς επιχειρηματικών κινήσεων που Read More