ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 Θέμα : Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2021 Κατά την διάρκεια του Α Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 08 Μαρτίου 2021   Θέμα : Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατά τη Χρήση 2020   Το 2020 υπήρξε ένα Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2020    Θέμα: Δελτίο τύπου για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2020   Ενίσχυση του Κύκλου Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 30 Σεπτεμβρίου 2020   Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2020   Το Α΄ Εξάμηνο του 2020 Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2020 Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατά τη Χρήση 2019   Το 2019 αποτέλεσε ένα έτος κατά το Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2019   Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2019   Κατά το Α΄ εξάμηνο του Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 19 Απριλίου 2019   Θέμα : Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατά τη Χρήση 2018 Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ διατήρησε κατά Read More
Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου 2018  Θέμα : Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2018 Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2018, ο Όμιλος Read More
Θεσσαλονίκη, 29 Σεπτεμβρίου 2017   Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2017   Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2017, ο Όμιλος Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 28 Απριλίου 2017  Κατά τη διάρκεια του 2016, ο Όμιλος προχώρησε στην υλοποίηση της βασικής επιχειρησιακής στρατηγικής του, κύρια σημεία της οποίας ήταν η σταδιακή Read More
Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2016 Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου 2016 Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2016, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατάφερε Read More
Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το έτος 2015 Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2016 Ο Όμιλος προχώρησε σε μία σειρά σημαντικών αποφάσεων κατά το έτος 2015 με Read More
Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2015 Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ, όντας δραστηριοποιούμενος σε σημαντικό βαθμό στην Ελληνική οικονομία, δέχθηκε τις συνέπειες από την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων σε τραπεζικό επίπεδο με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση Read More
Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ  κατά το Α’ Εξάμηνο του 2015 Θεσσαλονίκη, 28 Αυγούστου 2015  Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2015, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατάφερε Read More
 Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου 2015  Θέμα : Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Τρίμηνο  του 2015  Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ, δραστηριοποιούμενος σε σημαντικό βαθμό στην Read More
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 Θεσσαλονίκη, 21 Νοεμβρίου 2014 Η θετική πορεία των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ συνεχίστηκε και Read More
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕ ΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2014 Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2014 ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ Read More
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΆ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2014 Με επιτυχία υλοποιείται το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των εργασιών του Ομίλου Read More
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2013 Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2014 Αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρουσίασαν οι δραστηριότητες των εταιριών του Ομίλου κατά το Read More
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013 Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου 2013 Κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2013 οι σταθεροποιητικές τάσεις Read More
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013 Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου 2013 Το α΄ εξάμηνο του 2013 ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ συνέχισε τις προσπάθειες Read More
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013 Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 2013 Τα σημαντικότερα γεγονότα που επηρέασαν τα Αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά Read More
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2012 Θεσσαλονίκη, 29 Mαρτίου 2013 Το 2012 συνεχίστηκε η βαθιά ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας για 5ο Read More
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012 Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2012 Η συνεχιζόμενη και εντεινόμενη πτώση της κατανάλωσης στην εγχώρια αγορά σε Read More
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012 Σε ένα ιδιαίτερα δυσχερές και ρευστό οικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ συνεχίζει να επενδύει σε Read More
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012 Το Α΄ Τρίμηνο του 2012 αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου έτους αναφορικά με το επίπεδο της Read More
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΤΟΥ 2011 Το 2011 αποτέλεσε έτος βαθιάς ύφεσης για την εγχώρια αγορά, με κύρια χαρακτηριστικά τη συνεχιζόμενη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος Read More
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2011 Η αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του εννιαμήνου 2011, παρά τις Read More