Γνωστοποίηση εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) Θεσσαλονίκη, 07 Μαΐου 2014 Η εταιρία μας «ΕΛΓΕΚΑ Α.E.» γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό Read More
  Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας – Γενική Γραμματεία Εμπορίου Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως – Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000 Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2015 Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2015 Στα πλαίσια της Read More
Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. προς αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε σώμα Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 2014 Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.E.» γνωστοποιεί, σύμφωνα με Read More
Ανακοίνωση σχετικά με Επειχιρηματικές εξελίξεις στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Θεσσαλονίκη, 1 Οκτωβρίου 2014 Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2008 και του άρθρου 2 Read More
Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. προς αντικατάσταση παραιτηθέντος και νέα σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) και Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας Θεσσαλονίκη, 23 Σεπτεμβρίου 2014 Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.E.» γνωστοποιεί, Read More
Ανακοίνωση σχετικά με Επιχειρηματικές / Οικονομικές εξελίξεις στη Μητρική Εταιρία και στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2014 Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του Read More
Ανακοίνωση για αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου και Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσης 2013 Θεσσαλονίκη, 10 Ιουλίου 2014 Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπείες – Βιομηχανία» σε εφαρμογή των Read More
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου Θεσσαλονίκη, 06 Ιουνίου 2014 Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, σε Read More
Ανακοίνωση σχετικά με την πώληση των μετοχών που κατείχε η «ELGEKA (CYPRUS) LTD» στην εταιρία «Elgeka AG» Θεσσαλονίκη, 16 Απριλίου 2014 Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. Read More
Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2014 Θεσσαλονίκη, 14 Απριλίου 2014 Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Read More
Αλλαγή Οργανογραμματικής Δομής Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ – Ανάθεση Νέων Αρμοδιοτήτων Θεσσαλονίκη, 01 Απριλίου 2014 Η ΕΛΓΕΚΑ Α.E. γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 Read More
Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. προς αντικατάσταση παραιτηθέντος, εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. σε Σώμα και σύσταση νέας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας Θεσσαλονίκη, 27 Read More
Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2014 Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Read More
Αλλαγή διεύθυνσης Έδρας της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και των θυγατρικών της εταιριών «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και «G.S.B.G. A.E.» από την 01/03/2014 Θεσσαλονίκη, 25 Φεβρουαρίου 2014 Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό και Read More
Ανακοίνωση σχετικά με τη αλλαγή επωνυμίας της θυγατρικής εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» σε «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την Read More