Ανακοίνωση για αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου και Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσης 2013 Θεσσαλονίκη, 10 Ιουλίου 2014 Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπείες – Βιομηχανία» σε εφαρμογή των Read More
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου Θεσσαλονίκη, 06 Ιουνίου 2014 Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, σε Read More
Ανακοίνωση σχετικά με την πώληση των μετοχών που κατείχε η «ELGEKA (CYPRUS) LTD» στην εταιρία «Elgeka AG» Θεσσαλονίκη, 16 Απριλίου 2014 Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. Read More
Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2014 Θεσσαλονίκη, 14 Απριλίου 2014 Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Read More
Αλλαγή Οργανογραμματικής Δομής Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ – Ανάθεση Νέων Αρμοδιοτήτων Θεσσαλονίκη, 01 Απριλίου 2014 Η ΕΛΓΕΚΑ Α.E. γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 Read More
Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. προς αντικατάσταση παραιτηθέντος, εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. σε Σώμα και σύσταση νέας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας Θεσσαλονίκη, 27 Read More
Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2014 Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Read More
Αλλαγή διεύθυνσης Έδρας της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και των θυγατρικών της εταιριών «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και «G.S.B.G. A.E.» από την 01/03/2014 Θεσσαλονίκη, 25 Φεβρουαρίου 2014 Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό και Read More
Ανακοίνωση σχετικά με τη αλλαγή επωνυμίας της θυγατρικής εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» σε «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την Read More