ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 05 Δεκεμβρίου 2017   Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007   Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» Read More
Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2017 Ανακοίνωση για την Έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2016 Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου 2017   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θέμα: Σύνοψη των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της Read More
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000   Με την Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, 28 Απριλίου 2017  Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.E.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της, στο πλαίσιο  της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Read More
Θεσσαλονίκη, 07 Απριλίου 2017 Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σχετικά με τη διενέργεια μερικού φορολογικού έλεγχου για τις διαχειριστικές Read More
Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2017 Βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/10-05-2005, του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού Read More
                                                                                            Θεσσαλονίκη, 21 Φεβρουαρίου 2017 Βάσει των διατάξεων του Ν. 3340/10-05-2005, της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ενημερώνει Read More
Θεσσαλονίκη, 20 Φεβρουαρίου 2017  Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.E.» γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 παρ. ε’ της Read More
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000 Με την από 08 Read More
Ανακοίνωση για την Έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2015 Θεσσαλονίκη, 30 Σεπτεμβρίου 2016 Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Read More
Ενημέρωση αναφορικά με τις επιπτώσεις για τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. από τις πρόσφατες οικονομικές και νομικές εξελίξεις στην εταιρία Μαρινόπουλος Read More
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000   Με την Read More
Θεσσαλονίκη, 09 Μαΐου 2016 Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Read More
Θεσσαλονίκη, 28 Απριλίου 2016  Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/10-05-2005, του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Read More
Θεσσαλονίκη, 26 Απριλίου 2016  Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 και την εγκύκλιο Read More
Θεσσαλονίκη, 26 Απριλίου 2016 Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο Read More
Θεσσαλονίκη, 25 Απριλίου 2016  Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» βάσει των διατάξεων του Ν.3556/2007, άρθρο 3, παρ.1, εδάφιο (η), περίπτωση (δδ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4374/2016, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό Read More
Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2016 Στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3340/10-05-2005, της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και σε συνέχεια των Read More
Θεσσαλονίκη, 08 Απριλίου 2016  Στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3340/10-05-2005, της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ενημερώνει Read More
Επιχειρηματικές εξελίξεις στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ – Επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής του και της επιχειρηματικής του εστίασης Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου 2016 Στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3340/10-05-2005, της απόφασης 3/347/12-07-2005 Read More
Ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας Συγχώνευσης των  θυγατρικών εταιριών της Εταιρίας, «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» και «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη Θεσσαλονίκη, 04 Μαρτίου 2016 Read More
Αλλαγή διεύθυνσης Έδρας της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και των θυγατρικών της εταιριών «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.», «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και «G.S.B.G. A.E.» από 01/03/2016 Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2016 Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό Read More
Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης τακτικού φορολογικού ελέγχου της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπείες – Βιομηχανία» για τη χρήση 2007 Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου 2015 Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1. του Read More
Ανακοίνωση σχετικά με Επιχειρηματικές / Οικονομικές εξελίξεις στον Όμιλο «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» – Συγχώνευση θυγατρικών εταιριών Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2015 Στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3340/10-05-2005, της απόφασης 3/347/12-07-2005 Read More