Ανακοίνωση σχετικά με τη αλλαγή επωνυμίας της θυγατρικής εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» σε «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την Read More