ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 24 Ιουλίου 2020   Ανάθεση της Γενικής Οικονομικής Διεύθυνσης του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ στην κα Χριστίνα Παπανδρέου και ορισμός της ως νέας Υπευθύνου Σχέσεων της Εταιρίας Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2020   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   Σύνοψη των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της Read More
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000   Με την Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 19 Δεκεμβρίου 2019   Γνωστοποίηση της νέας σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., μετά την παραίτηση μη εκτελεστικού μέλους και τη μη αντικατάσταση της Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 04 Δεκεμβρίου 2019   Γνωστοποίηση ανάληψης καθηκόντων Γενικού Διευθυντή της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» από την κα Κυριακή Ηλία   Η ΕΛΓΕΚΑ Α.E. γνωστοποιεί, σύμφωνα με την Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 04 Νοεμβρίου 2019   Ανακοίνωση για την Έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2018   Η εταιρία Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 23 Οκτωβρίου 2019   Ανακοίνωση σχετικά με την εκταμίευση των κοινών ομολογιακών δανείων της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» καθώς και της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 26 Ιουλίου 2019 Ανακοίνωση σχετικά με την υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων στη Μητρική εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» καθώς και στη θυγατρική εταιρία Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2019     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   Σύνοψη των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» Read More
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000   Με την Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 2019   Ανακοίνωση σχετική με Επιχειρηματικές / Οικονομικές εξελίξεις στη Μητρική Εταιρία και στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.   Βάσει των διατάξεων του Ν.3340/10-05-2005, Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2018 Ανακοίνωση για την Έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2017 Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2018     Γνωστοποίηση εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμού νέας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) και Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων   Η Ανώνυμη Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, 21 Ιουνίου 2018     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   Σύνοψη των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της 21ης Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 15 Ιουνίου 2018       Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007, όπως ισχύει.   Read More
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000     Με Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2018   Ανασυγκρότηση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε σώμα λόγω απώλειας της Ανεξαρτησίας ενός εκ των υφιστάμενων μελών του Η Ανώνυμη Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 05 Δεκεμβρίου 2017   Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007   Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» Read More
Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2017 Ανακοίνωση για την Έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2016 Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου 2017   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θέμα: Σύνοψη των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της Read More
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000   Με την Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, 28 Απριλίου 2017  Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.E.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της, στο πλαίσιο  της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Read More
Θεσσαλονίκη, 07 Απριλίου 2017 Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σχετικά με τη διενέργεια μερικού φορολογικού έλεγχου για τις διαχειριστικές Read More
Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2017 Βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/10-05-2005, του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού Read More
                                                                                            Θεσσαλονίκη, 21 Φεβρουαρίου 2017 Βάσει των διατάξεων του Ν. 3340/10-05-2005, της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ενημερώνει Read More