Χορήγηση ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο με αυτή μέρος, όπως προβλέπεται στα άρθρα 99 έως 101 του Ν. 4548/2018 Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο Read More
Ανακοίνωση σχετικά με τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Τρίτο Τρίμηνο και Εννεάμηνο της χρήσης του 2022 Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ συνεχίζει να καταγράφει αύξηση της δραστηριότητάς Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2022 Ανακοίνωση για την Έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2021 Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Read More
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θέμα: Σύνοψη των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της 7ης Ιουλίου 2022 Η Ανώνυμη Εταιρία με την Read More
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών   Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής και «Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 19 του Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2022     Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών   Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής και «Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με Read More
Θέμα : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής και «Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 19 Read More
Θέμα : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής και «Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 19 Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2022 Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2022 Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 Read More
Περαιτέρω ενίσχυση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ σημειώθηκε στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, με διατήρηση του Κύκλου Εργασιών σε σχετικά σταθερά επίπεδα Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2021 Ανακοίνωση για την Έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2020 Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2021 Θέμα : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν.3556/2007:Γνωστοποίηση συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου και ύψους μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2021 Θέμα : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής και «Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2021 Θέμα : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής και «Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2021   Θέμα :   Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής και «Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2021 Θέμα : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου. Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής και «Εταιρία») Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου 2021 Θέμα:  Ανακοίνωση περί της εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 22 Ιουλίου 2021   Θέμα:  Ανακοίνωση περί της πλήρους κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των Read More
       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 15ης Ιουλίου 2021   Θέμα 1ο : Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε Σώμα. Θέμα 2ο : Read More
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης της 15ης Ιουλίου 2021   Θέμα : Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας. Στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, σήμερα στις 15 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου 2021   Θέμα : Γνωστοποίηση εκλογής νέου Δ.Σ. & συγκρότησής του σε Σώμα – Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός του Προέδρου αυτής Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου 2021 Θέμα : Γνωστοποίηση απόφασης Γ.Σ. για την αγορά ιδίων μετοχών. Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουλίου Read More
                             ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου 2021 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   Θέμα: Σύνοψη των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2021   Θέμα:  Ανακοίνωση περί της Αύξησης Μ.Κ. με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων: Ημερομηνία Αποκοπής – Περίοδος  Άσκησης Read More