Περαιτέρω ενίσχυση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ σημειώθηκε στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, με διατήρηση του Κύκλου Εργασιών σε σχετικά σταθερά επίπεδα Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2021 Ανακοίνωση για την Έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2020 Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2021 Θέμα : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν.3556/2007:Γνωστοποίηση συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου και ύψους μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2021 Θέμα : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής και «Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2021 Θέμα : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής και «Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2021   Θέμα :   Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής και «Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2021 Θέμα : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου. Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής και «Εταιρία») Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου 2021 Θέμα:  Ανακοίνωση περί της εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 22 Ιουλίου 2021   Θέμα:  Ανακοίνωση περί της πλήρους κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των Read More
       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 15ης Ιουλίου 2021   Θέμα 1ο : Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε Σώμα. Θέμα 2ο : Read More
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης της 15ης Ιουλίου 2021   Θέμα : Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας. Στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, σήμερα στις 15 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου 2021   Θέμα : Γνωστοποίηση εκλογής νέου Δ.Σ. & συγκρότησής του σε Σώμα – Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός του Προέδρου αυτής Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου 2021 Θέμα : Γνωστοποίηση απόφασης Γ.Σ. για την αγορά ιδίων μετοχών. Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουλίου Read More
                             ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου 2021 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   Θέμα: Σύνοψη των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2021   Θέμα:  Ανακοίνωση περί της Αύξησης Μ.Κ. με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων: Ημερομηνία Αποκοπής – Περίοδος  Άσκησης Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 23 Ιουνίου 2021 Καθορισμός της Τιμής Διάθεσης των νέων μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 23 Ιουνίου 2021 Διορθωτική Σημείωση σύμφωνα με την παρ. 2η) του άρθρου 23 του ν. 3556/2007 Η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ στο πλαίσιο της διαδικασίας Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2021   Θέμα : Ενημέρωση σχετικά με τις δηλώσεις των βασικών μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» για την πρόθεση άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 05 Ιανουαρίου 2021   Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση μεταβολών ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007, όπως ισχύει.   Η Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου-Θεσσαλονίκη, 11 Δεκεμβρίου 2020   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θέμα: Σύνοψη των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της 11ης Δεκεμβρίου 2020   Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2020   Ανακοίνωση για την Έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2019   Η εταιρία Read More
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν.3016/2002, τις παραγράφους 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των σχετικών διατάξεων του Ν.4548/2018, όπως Read More
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000 Με απόφαση του Διοικητικού Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 24 Ιουλίου 2020   Ανάθεση της Γενικής Οικονομικής Διεύθυνσης του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ στην κα Χριστίνα Παπανδρέου και ορισμός της ως νέας Υπευθύνου Σχέσεων της Εταιρίας Read More
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2020   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   Σύνοψη των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της Read More