ELGEKA FERFELIS SRL

ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ΚΙΣΙΝΑΟΥ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ

Η εταιρία ιδρύθηκε το Μάιου του 2007. Αντικείμενό της είναι η εμπορική δραστηριότητα, η εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών, η παροχή υπηρεσιών Marketing και η εμπορική αντιπροσώπευση.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 324

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ %
ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A. 100%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Ιωάννης Φερφέλης του Θωμά
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014 – 2013 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Α.
ΣΕ ΕΥΡΩ 2014 2013
Κύκλος Εργασιών
Μικτά Αποτελέσματα Εκμ/σης
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων. (351,00) (751,00)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (351,00) (751,00)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (351,00) (751,00)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων (351,00) (751,00)
Ίδια Κεφάλαια 4.688,51 5.320,71

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Νeculce Ion 14.
MD-2964
Mun. Chisinau
Republica Moldova